Nadzieja dla przemysłu drzewnego

Autor: 
inf. M. Zilbert
tartaki.jpg

W spotkaniu w sprawie sytuacji przemysłu przetwórstwa drewna, które odbyło się w Warszawie 18 lutego br. z inicjatywy senatora Stanisława Jurcewicza, wziął udział z ramienia Powiatu Kłodzkiego, etatowy członek Zarządu Powiatu, Piotr Marchewka.
Na temat trudnej sytuacji w tym sektorze gospodarki rozmawiali parlamentarzyści, samorządowcy, właściciele tartaków, przedstawiciele ministerstwa środowiska oraz Lasów Państwowych: senator  Stanisław Jurewicz, poseł Monika Wielichowska, Tomasz Korczak - prezes Stowarzyszenia Ziemi Kłodzkiej, Stanisław Longawa - wójt Gminy Kłodzko, Zbigniew Szczygieł - radny Sejmiku Dolnośląskiego, Tadeusz  Farbotko i  Bartłomiej Balcer  - właściciele tartaków, Bogdan Czemko,  przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, wiceminister środowiska Tomasz Tomczykiewicz ze swoimi współpracownikami oraz zastępca dyrektora Lasów Państwowych Wiesław Krzywina ze swoimi pracownikami. Na spotkaniu omówiono coraz trudniejszą sytuację tartacznictwa, jeśli chodzi o zapewnienie drewna do przerobu. Brak materiału produkcyjnego powoduje zamykanie zakładów pracy, ograniczanie produkcji, a w konsekwencji zmniejszanie zatrudnienia,  co powoduje niezadowolenie  społeczne. Na spotkaniu ustalono, że Lasy Państwowe  zwiększą limit dla właścicieli tartaków.

Wydania: