Spotkanie w sprawie obwodnicy Kłodzka

Autor: 
inf. ŁP
obwodnica.jpg

W piątek 31.07.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, z inicjatywy pani poseł Moniki Wielichowskiej, odbyło się spotkanie z dyrektorem GDDKiA oddział w Opolu Andrzejem Kałużnym. Spotkanie dotyczyło aktualnego stanu zaawansowania prac projektowych dotyczących budowy obwodnicy Kłodzka. Udział w nim wzięli również starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, członek zarządu powiatu – Piotr Marchewka, burmistrz Kłodzka – Michał Piszko oraz kierownik rejonu GDDKiA w Kłodzku – Monika Kropielnicka.
Andrzej Kałużny poinformował zainteresowanych, że w chwili obecnej prowadzone są końcowe działania w ramach etapu projektowania, które pozwolą złożyć wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). W uzupełnieniu wyjaśnił, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i nie występują opóźnienia co do etapu uzgodnień i projektowania obwodnicy. Dyrektor przekazał również informację, że zakończył się II etap konsultacji społecznych z właścicielami gruntów, przez które będzie biegła obwodnica Kłodzka. Etap ten dotyczył rozmów w zakresie utrudnień, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji inwestycji, dojazdów do posesji i pól oraz kwestii wykupu gruntów. Wszystkie kwestie problemowe wyjaśniane są z mieszkańcami na bieżąco, a odpowiedzi udzielają zarówno przedstawiciele GDDKiA oddział w Opolu, jak i Wykonawca.

Wydania: