O 98 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – LIRYCZNIE, MUZYCZNIE I TANECZNIE... Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego w Polanicy-Zdroju

Autor: 
Damian Naryński
sala1.jpg

W tym roku dnia 10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu zatytułowany „Droga do wolności”. Uroczystość odbyła się w odnowionej sali gimnastycznej, której otwarcie połączone zostało z tym uroczystym dniem. Symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali : pani dyrektor Teresa Pituła, pan burmistrz Jerzy Terlecki, ksiądz prałat Antoni Kopacz, który także poświęcił nasz sportowy obiekt, pani Anna Hadała oraz przewodnicząca SU Patrycja Banaś. Zgromadzona społeczność naszego gimnazjum z wielką radością oczekiwała na tę chwilę. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wspaniałe karty naszej przeszłości rozpoczął chrzest Polski – dzięki temu wydarzeniu staliśmy się częścią kultury i cywilizacji Zachodu. W tym roku przypada 1060 rocznica! Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, nazwiska wielkich Polaków dla których przysłowie łacińskie było drogowskazem życia: Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Uczniowie z wielkim oddaniem zaprezentowali swoje przygotowane inscenizacje, pieśni patriotyczne i harcerskie. Dopełnieniem oprawy artystycznej był taniec wykonany z wielką gracją przez naszych uczniów i uczennice – polonez z podkładem muzycznym nawiązującym do Czasu honoru. Zgromadzeni goście, uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły docenili wkład w przygotowanie rocznicy odzyskania niepodległości dziękując gromkimi brawami.

Wydania: