Inwestycje 2016-2017

Autor: 
inf. D. Jakubowski
10-inwestycje.jpg

22 grudnia 2016 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, uchwalono budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 r. Przewidziano w nim 22 mln zł na inwestycje (z tego 12 mln zł to dofinansowanie z UE). Wśród zadań finansowanych wyłącznie z budżetu miasta w 2017 r. znalazły się m.in.: • przebudowa ul. Zamiejskiej – przewidywany koszt: przeszło 1,5 mln zł (1.530.000 zł)• przebudowa ul. Rodzinnej – I etap – przewidywany koszt: 750.000 zł • modernizacja Przedszkola nr 2 – przewidywany koszt: 300.000 zł • modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 i Żłobku nr 1 – przewidywany koszt: 200.000 zł • rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Sierpowej – przewidywany koszt: 1.000.000 zł • budowa skatepark’u – przewidywany koszt: 330.000 zł
A oto niektóre inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w latach 2015-2016:
• hala sportowa – koszt inwestycji: ponad 600 tys. zł (zakończona)• modernizacja sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych, szatni w SP3 – koszt inwestycji: 843.636,27 zł (zakończona)• przebudowa ul. Walecznych – koszt inwestycji: 745.000 zł (zakończona)• wymiana stolarki okiennej w SP nr 6 – koszt inwestycji: 38.958 zł (zakończona)• modernizacja węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 2 – koszt inwestycji: 47.690 zł (zakończona)• budowa ul. Bukowej – I etap – koszt inwestycji: 945.000 zł (w trakcie)• adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej na Żłobek nr 1 – koszt inwestycji: 135.114,69 zł (zakończona)• adaptacja budynku przy ul. Bohaterów Getta na Żłobek nr 2 – koszt inwestycji: 164.535,31 zł (zakończona)
• budowa zatok parkingowych przy ul. Spółdzielczej – koszt inwestycji: 116.909,94 zł (zakończona)• przebudowa ul. Kusocińskiego – koszt inwestycji: 746.251,88 zł (na ukończeniu)• przebudowa ul. Nowy Świat – koszt inwestycji: 55.000 zł – wkład w inwestycje Starostwa Powiatowego w Kłodzku (zakończona) • adaptacja pomieszczeń na Biuro Obsługi Ludności – koszt inwestycji: 76.500 zł (na ukończeniu)• budowa oświetlenia przy ul. Lisiej – koszt inwestycji: 126.531,58 (zakończono)• budowa oświetlenia przy ul. Różanej i Pięknej – koszt inwestycji: 104.656,52 zł (zakończono)• remonty cząstkowe dróg – 357.659,35 zł
Do tego dodać należy szereg bieżących prac i remontów. Tylko w tym roku na remonty cząstkowe dróg zaplanowaliśmy 357 tys. zł (357.659,35 zł), na budowę dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej – ponad 64 tys. zł (64.979,00 zł).
W 2015 roku inwestycje zrealizowano na kwotę: 6,6 miliona zł. W 2016 roku inwestycji przewidziano na kwotę: 8,4 miliona zł.

Wydania: