Stan dróg w powiecie kłodzkim

Autor: 
inf. M. Zilbert
gorzanow-droga 2016.jpg
nowy świat 2016.jpg

W grudniu 2016 r. minął półmetek kadencji samorządowej. Poprawa stanu i jakości dróg powiatowych, to z jednej strony większe bezpieczeństwo użytkowników, a z drugiej wszechstronny rozwój regionu. Już na półmetku tej kadencji do prawie 60 mln zł zainwestowanych w drogi w czasie poprzedniej kadencji, możemy dodać ponad 25 mln zł w latach 2015-2016. A plan na 2017 rok zakłada kolejne 34 miliony zł!
Powiat jest bardzo dobrze przygotowany do aplikowania o dodatkowe fundusze – mówi Piotr Marchewka, etatowy członek Zarządu Powiatu. – Większość obiektów wymagających remontu ma przygotowaną (lub w trakcie realizacji) dokumentację projektową i kosztorysową, która jest niezbędna do złożenia wniosku. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej posiadamy zabezpieczony w budżecie na 2017 rok wkład własny do wszystkich zaplanowanych inwestycji.
W 2017 roku Powiat kłodzki złoży maksymalną zgodną z wytycznymi liczbę wniosków do: MSWiA na „popowodziówki” i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych oraz do Programu rozwoju powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej (dawne „schetynówki”). Pierwsze przetargi zostaną ogłoszone już wkrótce, żeby jak najwcześniej można było rozpocząć prace, ale dotyczy to tylko tych projektów, które w całości będą realizowane z budżetu powiatu oraz gmin. W pozostałych przypadkach trzeba czekać na rozstrzygnięcia procedur i przyznanie promes od instytucji dofinansowujących inwestycje (pierwsze rozstrzygnięcia z programu Interreg już pod koniec lutego).
Większość inwestycji na drogach powiatowych jest realizowana przy współpracy i z dofinansowaniem od poszczególnych gmin, a także nadleśnictw i firm prowadzących działalność na naszym terenie.
Najważniejsze zrealizowane inwestycje drogowe powiatu 2015-2016:
2015
12,9 mln na inwestycje drogowe, m.in.: • 2,8 mln zł odbudowa drogi w Bożkowie (nr 3324D), • 1,3 mln zł odbudowa drogi Długopole – Roztoki (nr 3235D), • 1,2 mln zł odbudowa drogi w Konradowie (nr 3257D), • 800 tys. zł odbudowa drogi w Bieganowie (nr 3337D), • 600 tys. zł przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Kościuszki w Kłodzku
2016
12,5 mln na inwestycje drogowe, m.in.: • 1,4 mln zł przebudowa drogi Pieszyce – Sokolec (nr 3016D), • 1 mln zł odbudowa drogi Idzików – Marianówka – Szklary (nr 3267D), • 1,2 mln zł przebudowa mostu w Roztokach (nr 3235D), • 940 tys. zł odbudowa drogi Smreczyna – Kamieńczyk (nr 3272D), • 760 tys. zł przebudowa ul. Korczaka w Kłodzku (nr 3238D), • 560 tys. zł przebudowa ul. Nowy Świat w Kłodzku (nr 3226D).
Najważniejsze zaplanowane inwestycje drogowe powiatu na rok 2017:
• 4 mln zł przebudowa drogi Mostowice – Niemojów – Lesica – Międzylesie (nr 3274D), • 2, 4 mln zł przebudowa ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką (nr 3226D), • 2,2 mln zł budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 w Bystrzycy Kłodzkiej, • 1,5 mln zł przebudowa drogi Roztoki – Nagodzice – Międzylesie (nr 3273D), • 1,1 mln zł przebudowa drogi do Jarkowa (nr 3297D), • 1 mln zł przebudowa ul. Boh. Getta w Kłodzku od pl. Jagiełły do ul. Dąbrówki (3238D).
W ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zaplanowane są następujące modernizacje dróg na lata 2017-2019: • 16 mln zł przebudowa drogi Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka (nr 3236D), • 15 mln zł poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór Stołowych, • 10 mln zł przebudowa drogi Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie (nr3230D).

Wydania: