ZESPÓŁ SZKÓŁ ALTERNATYWNYCH W KŁODZKU „Poznaj po słowie, co kto ma w głowie”, czyli rzecz o XI Powiatowym Konkursie Kultury Języka Polskiego

Autor: 
mic
Alterna2.jpg

Już po raz jedenasty Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku zorganizował swój autorski Konkurs Kultury Języka Polskiego, aby wyłonić tegorocznych Mistrzów Mowy Ojczystej wśród uczniów gimnazjów powiatu kłodzkiego.
Już etap szkolny pokazał, że niełatwo jest władać polszczyzną po mistrzowsku. Tworzenie trudnych form odmiany przez przypadki (mędrcze, imieniu, o dobru), trybu rozkazującego (zdejmij, karz) czy nazw mieszkańców (nowotarżanin, elblążanin) to prawdziwe wyzwanie dla gimnazjalistów. Było naprawdę trudno, ale udało się wyłonić finalistów, którzy przyjechali do Kłodzka na Łużycką 8 w piątkowy ranek 17 marca, żeby wziąć udział w zmaganiach finałowych.
W części pisemnej młodzi mistrzowie polszczyzny musieli wykazać się zarówno umiejętnością tworzenia trudnych form (chłopięta, diod, tużpowojenny), wiedzą z zakresu słowotwórstwa i składni, jak i znajomością treści, tytułów i autorów książek (cytaty, pary literackie oraz poprawić przekręcane przez ucz-niów tytuły). Część ustna to dopiero twardy orzech do zgryzienia! Należało przedstawić kilkuminutową interpretację cytatu: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Jury oceniało oryginalność pomysłu, bogactwo słownikowe i frazeologiczne oraz poprawność językową i fonetyczną. Tradycyjnie już, przed wręczeniem nagród, uczestnicy wysłuchali wykładu, w tym roku Macieja Bobuli „Zródła mowy nienawiści” i – po raz pierwszy w tym roku – koncertu w wykonaniu szkolnego zespołu „Alter music”.
Oto zwycięzcy XI Powiatowego Konkursu Kultury Języka Polskiego: 1 m. – Liwia Markisz z Alternatywnego Gimnazjum w Kłodzku (opiekun p. Agata Zdeb), 2. m. – Karol Mikołajczyk z Gimnazjum w Wilkanowie (opiekun p. Magdalena Petlak), 3. m. – Julia Bałchan z Alternatywnego Gimnazjum w Kłodzku (opiekun p. Agata Zdeb). Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, dziękujemy także opiekunom za krzewienie kultury słowa wśród młodych, winszujemy również wszystkim pozostałym uczestnikom i ich nauczycielom, ponieważ dostać się do finału to już sukces – w końcu jest się najlepszym w swojej szkole!
W tym roku gimnazja wystawiły niezbyt liczną reprezentację, bo w finale wzięło udział tylko 11 osób z obszaru całego powiatu kłodzkiego, mimo że informacja o konkursie oraz test do etapu szkolnego zostały przesłane wszystkim gimnazjom w powiecie. Przykro organizatorom, przykro chyba także oficjalnym patronom konkursu, że tak ważna sprawa, jak kultura języka polskiego zanika i szkołom nie zależy na tym, żeby brać udział w naszym, regionalnym konkursie, a uczniów zarażać bakcylem pięknej polszczyzny, zwłaszcza w epoce internetowego (i nie tylko) hejtu. Nie wierzę, żeby w gimnazjach powiatu kłodzkiego brakło ucz-niów starających się w sposób odpowiedni władać polską mową. Przecież upowszechnianie i przestrzeganie norm poprawnościowych nie musi być zajęciem żmudnym i nieciekawym. Może zatem rzecz w tym, że obecnie szkoły zalewane są informacjami o różnych konkursach, ale chyba ten, tak bardzo nasz, bo polski i regionalny zarazem, a więc wpisujący się w tradycję Małej i Wielkiej Ojczyzny, nie cieszy się taką popularnością, jakby sobie tego życzyli organizatorzy i patroni honorowi, zwłaszcza ci ostatni. Konkurs ten patronatem honorowym objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Kłodzkiego Burmistrz Kłodzka i Wójt Gminy Kłodzko, natomiast patronat medialny wzięła na siebie Gazeta Prowincjonalna „BRAMA”. Dlatego bardzo zachęcam wszystkie gimnazja naszego powiatu, aby w przyszłym roku zgłosiły się do konkursu i nie bały się tajemnic naszej polskiej mowy, bo nagrody dla laureatów są nie byle jakie!
Na uwagę zasługuje bardzo sympatyczna atmosfera konkursu i godna oprawa (obfity poczęstunek, wspaniałe, nagrody i upominki dla wszystkich uczestników), a także sprawiedliwość i obiektywizm – jury za każdym razem jest dobierane losowo z chętnych nauczycieli – opiekunów uczestników. Nie byłoby jednak mowy o jakiejkolwiek oprawie konkursu, a co dopiero o tak bogatej, gdyby nie hojność wspaniałych darczyńców: Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urzędu Miasta w Kłodzku, Urzędu Gminy w Kłodzku, Zarządu Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku, hurtowni papierniczej „Draco” z Kłodzka, firmy transportowej „Tomex” z Krosnowic, piekarni „Machela” i pizzerii „Daria” z Kłodzka. Serdecznie dziękujemy!

Wydania: