Szkolimy na wsi dla wsi

Autor: 
UMiGR

W dniu 9 sierpnia 2017 roku Gmina Radków podpisała z Województwem Dolnośląskim Umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń i warsztatu dla mieszkańców”. Całkowita wartość projektu wynosi 17 593,50 zł. Wkład własny gminy wyniesie tylko 2814,00 zł. Pozostałe środki to wkład Unii Europejskiej. Realizacja zadania będzie polegała na organizacji szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich, a w szczególności rolników oraz przeprowadzeniu warsztatu plecenia wieńca.
Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Radków we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenia będą prowadzone we współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Informacje o szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.radkowklodzki.pl.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydania: