Szkolenie dla NGO z Dolnośląska Federacją Organizacji Pozarządowych

Autor: 
inf. B. Wojciechowski
szkolenie.jpg

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu kłodzkiego wzięli 14 września br. udział w szkoleniu współorganizowanym przez Starostwo Kłodzkie i Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.
Szkolenie przeprowadził Waldemar Weihs wiceprezes DFOP. Dotyczyło ono m.in. ważnych zmian w zawieraniu i płatnościach umów zlecenie, konsekwencji zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy zlecenie w sytuacji, gdy zawarcie umowy o dzieło nie jest uzasadnione, kalkulacji wkładu rzeczowego i osobowego w ofercie realizacji zadania i ich dokumentowaniu.
Istotne dla NGO były także informacje dotyczące różnicy między wizytą monitorującą a kontrolą oraz o postępowaniu w przypadku kontroli. W ostatniej części spotkania jego uczestnicy pisemnie zgłaszali uwagi dotyczące działalności społecznej i pożądanych zmian, które by ją ułatwiały. Podsumowanie postulatów zgłaszanych przez uczestników podobnych spotkań w całym województwie dolnośląskim będzie miało miejsce w Krzyżowej k. Świdnicy podczas III Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego.

Wydania: