O Gminie Międzylesie rozmowa z burmistrzem Tomaszem Korczakiem

Autor: 
Mirosław Awiżeń

- Zacznijmy może od podsumowania 2017 roku.
- Odpowiem prosto. Był to dobry rok, ale już za nami, więc ciekawsze pytanie to pytanie o „dziś”.
- Dobrze. To jak jest z tym „dziś”? Co najważniejsze na teraz?
- Trzeba powiedzieć, że na dziś wszystko, ale to wszystko jest ważne.
- Co to znaczy wg Ciebie „wszystko”?
- Kiedyś mi ktoś powiedział, że budowa, remont czy odnowienie chodnika to dla Gminy takie nieistotne, nie mające wpływu na rozwój gminy... ale ja jestem pewien, że bez tych chodników, choćbyśmy wybudowali i 5 pałaców, gmina nie byłaby gminą rozwijającą się.
- Ponawiam pytanie: co to znaczy „wszystko”?
- ... dzieci w przedszkolu ... staramy się we własnym zakresie zabezpieczyć im wszystko co najlepsze a co nam się udaje. Ale – i o tym muszę powiedzieć – jak gmina sobie radzi to nie otrzymuje pomocy z zewnątrz i na dokładkę te gminy, którym trzeba pomóc dostają również laury.
- ...znów... co znaczy „wszystko”?
- Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci... a także NIEKOŃCZĄCA się budowa, odbudowa i remonty dróg, bo drogi (jak i wszystko inne) po jakimś czasie znów wymagają pracy. To także niekończące się regulacje rzek, strumieni, rowów, przepustów, bo też co jakiś czas wymagają odtworzenia.
Powiem tak: nie jestem nastawiony na efekciarstwo. Dobrze prowadzona gmina polega na pracy organicznej. Nieustannej, żmudnej i codziennej.
Wracając do pytania, czy też tezy: co „dziś”:
Wczoraj (5.02.br. przyp. red.) przeszedł projekt na żłobek. Powstanie on przy szkole podstawowej w Międzylesiu. Mamy oddział przedszkolny, szkolny, teraz będzie żłobek (myślę, że już od nowego roku szkolnego), zatem dzieci będą u nas pod opieką od początku swojego życia (po urlopach na wychowanie) aż do niemalże dorosłości.
Jesteśmy na etapie załatwienia samochodu pożarniczego dla Domaszkowa, a niedawno prezentowaliśmy uzbrojony samochód strażacki dla strażaków w Roztokach.
Na „dziś” kończymy Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i realizujemy zmiany do planu miejscowego w 4. miejscowościach (Różanka, Długopole Górne, Boboszów i Smreczyna).
Również z Powiatem będziemy wykonywać dokumentację dróg z Międzylesia do Jodłowa oraz z Różanki do Niemojowa. Zbieramy środki na remont drogi w Goworowie i, mam nadzieję, razem z Powiatem skończymy remont ul. Kolejowej w Domaszkowie.
Myślę, że wiosną rozpocznie się budowa chodnika z oświetleniem w Roztokach w ramach programu „Bezpieczeństwo na drogach krajowych” .
Teraz też składamy dokumentację dotyczącą Stref Aktywnych w Międzylesiu i Domaszkowie...
- … co to znaczy „strefy aktywne”?
- To takie place zabaw z siłowniami zewnętrznymi. Niebawem uruchomimy nasz „fundusz obywatelski”, którym jest „Fundusz Sołecki”. Czyli krótko mówiąc: w 22. miejscowościach naszej Gminy będą realizowane zadania na życzenie ich mieszkańców.
Ale przecież działalność Gminy nie ogranicza się do spraw materialnych. Nie można zapomnieć o działaniach niematerialnych. Na pewno najważniejsza będzie organizacja obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, no i zrealizowanie tych cyklicznych (Dożynki, Dni Międzylesia, a i licznych w tym 2018 roku rocznic czy to sportowców, czy strażaków). Nie wolno zatracić na rzecz materii wartości niematerialnych, bo to one tak naprawdę spajają Gminę.
Znowu wracając do „drobnostek”. Czyż nie jest miło i przyjemnie zatrzymać się koło naszych wiat przystankowych? Są kolorowe i nowoczesne. Koniecznym jest kontynuowanie dobrych praktyk np: w zakresie Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wykorzystać sensownie granty z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom.
Szykujemy też szkolenie dla radnych i właścicieli sklepów prowadzących również sprzedaż alkoholu, aby realnie zwalczać alkoholizm czy narkomanię.
Oczywiście Gmina bardzo mocno włączyła się w program ochrony pszczół, a także wciąż będzie kontynuowana rozbudowa tras rowerowych.
Ważnym jest, aby energię przeznaczoną na te działania nie zużyć na „parę w gwizdek”.
Aby tych możliwości nie zmarnować, a funduszy na ten cel nie przejeść.

- Dziękuję za wywiad.

Wydania: