Spotkanie w Starostwie w Kłodzku w sprawie programu "Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia"

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
dolina.jpg

Gospodarzem spotkania był starosta kłodzki Maciej Awiżeń. „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” to program realizowany na bazie porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. UPWr jest tu inicjatorem, liderem, a także partnerem przedsięwzięć gospodarczych w regionie w zakresie szeroko pojętego BIO-biznesu, dotyczącego m.in. wyspecjalizowanej produkcji żywności prozdrowotnej. Idea utworzenia w latach 2016-2020 Zielonej Doliny obejmuje działania na płaszczyznach: naukowej, edukacyjnej, biznesowej i społecznej. Program zakłada wykorzystanie zasobów intelektualnych i technologicznych, doświadczenia organizacyjnego i dobrej współpracy instytucjonalnej – między nauką, biznesem i administracją – Dolnego Śląska. Posiadany potencjał sprawia, że region może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości.
Strona projektu: https://www.upwr. edu.pl/zielonadolina

Wydania: