O Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju rozmowa z p. Jolantą Surmińską-Rudnicką, sekretarzem Gminy Polanica-Zdrój

Autor: 
Mirosław Awiżeń
certyfikat.jpg

- Zacznijmy od certyfikatów jakości.
- Gmina Polanica Zdrój posiada zintegrowany system zarządzania. Jest to realizacja polityki jakości świadczonych usług przez Urząd Miejski w Polanicy Zdroju w zgodzie z polityką środowiskową oraz bezpieczeństwem przetwarzanych informacji.
Od 2004 roki posiadamy Certyfikat Jakości Świadczonych Usług, który w 2018 roku dostosowaliśmy do normy unijnej z 2015 roku i przeszliśmy pozytywnie audit.
Posiadamy również od 2010 roku Certyfikat Polityki Środowiskowej i Certyfikat Bezpieczeństwa Informacji. W 2018 roku certyfikaty te zostały dostosowane do norm unijnych z 2015 i 2017 roku oraz połączone w zintegrowany system zarządzania. Mamy, zatem najbardziej aktualne certyfikaty dotyczące polityki jakości, środowiskowej i bezpieczeństwa informacji.
Realizujemy, jak można najlepiej, misję urzędu, którą jest realizacja zadań własnych i zleconych służących zaspakajaniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej oraz zadań wynikających z charakteru gminy uzdrowiskowej.
- Po co Państwu te certyfikaty?
- Certyfikaty są potwierdzeniem, że działamy z najwyższą starannością, w zgodzie z obowiązującym prawem na rzecz naszych mieszkańców i odwiedzających gości.
Zatrudniamy pracowników o najwyższych kwalifikacjach, którzy stale się doskonalą. Realizowane przez nas zadania wykonujemy z poszanowaniem stron postępowania i z dotrzymywaniem obowiązujących terminów.
W związku z uzdrowiskowym charakterem naszej Gminy szczególną uwagę przywiązujemy do ochrony środowiska naturalnego, biorąc tym samym odpowiedzialność za zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, gleby i wody.
- Mamy RODO...
- .... w dobie obowiązujących przepisów o RODO bardzo pomocna jest realizowana już od lat Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
Podnoszenie świadomości pracowników oraz ochrona wewnętrznych systemów informacji zmniejszają ryzyko utraty informacji
- Jakie korzyści macie Państwo z posiadania tych certyfikatów?
- Certyfikaty przyznawane przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego CERTYFIKACJA w Gdyni, jednoznacznie potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju usług.
- A jak to jest z tym zewnętrznym uznaniem w innych gminach?
- Wiem, że niektóre gminy miały/mają tylko certyfikat jakości. Natomiast nie znam w najbliższej okolicy urzędu, który miałby te trzy certyfikaty w jednym, zintegrowanym systemie zarządzania. Certyfikaty jakości mogą uzyskać również nie tylko gminy, ale i jednostki organizacyjne działające w danej gminie. Na przykład u nas certyfikat z jakości świadczonych usług ma Spółka Miejski Zakład Komunalny.
- Jak to jest z weryfikacją certyfikatów?
- Audity świadczonych usług prowadzone są przez firmę zewnętrzną raz do roku, a audit odnowieniowy jest wykonywany raz na trzy lata. Potwierdzają one (bądź nie – nam się to nie zdarzyło) realizację zadań Urzędu Miejskiego w zgodzie z obowiązującymi politykami i normami w dziedzinie jakości, informacji i ochrony środowiska: PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 14001:2015-09; PN-ISO/IEC 27001:2017-06.
- Trochę to kłopotliwe – prawie nieustannie poddawać się procedurze kontroli...
- ... jednakże, powiedziałabym – opłacalne. Uzyskujemy takim działaniem potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez Urząd usług. Certyfikaty to tylko, albo aż, ogromna satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy.
- A czy są jakieś korzyści typu materialnego?
- Nie. Ale certyfikaty pomagają nam zdobywać wysokie miejsca w rankingach ogólnopolskich gmin. A pozycja w pierwszej trójce, dziesiątce to ważny sygnał, że warto do gminy Polanica-Zdrój przyjechać. A to już wymierny efekt, również materialny.
- Dziękuję.

Wydania: