100 lat Niepodległej

Autor: 
Janusz Laska
j1.jpg
j2.jpg
j3.jpg

W sierpniu br. Polskie Towarzystwo Historyczne o/Kłodzko oraz Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe ogłosiły otwarty konkurs historyczny pn. „100 lat Niepodległej”. Składał się on z dwóch części: testu zawierającego sto pytań związanych z okresem odzyskiwania przez nasz kraj niepodległości oraz pięciu zadań dla najlepszych po pierwszym etapie uczestników konkursu. 11 listopada, podczas Kłodzkiej Lekcji Śpiewania Pieśni Patriotycznych, laureatom konkursu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, okolicznościowe medale oraz nagrody książkowe, rzeczowe i pieniężne. A oto lista laureatów:w kategorii BERBEĆ:
1 miejsce Anna Pinkas
2 miejsce Jakub Żołnierz
3 miejsce Jakub Łabędź
3 miejsce Mikołaj Niemczycki
w kategorii KADET:
1 miejsce Miłosz Samuel
2 miejsce Ewa Jabłońska
2 miejsce Julia Świesiulska
3 miejsce Aleksandra Czop
w kategorii ELEW:
1 miejsce Marlena Kwiatkowska
2 miejsce Maciej Krajnik
2 miejsce Joanna Niemczycka
3 miejsce Magdalena Metych
3 miejsce Julia Fiedor
w kategorii JUNIOR:
1 miejsce Oliwia Szymanek
kolejnych miejsc nie przyznano
w kategorii SENIOR:
1 miejsce Irena Trytek
kolejnych miejsc nie przyznano.
Gratuluję nagrodzonym i życzę im, by nadal interesowali się historią naszej Ojczyzny! Wszystkim osobom i instytucjom, które wpierały organizacyjnie, finansowo i rzeczowo konkurs w imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania. Bez Waszej pomocy nic by się nie udało!
**
Kłodzka Lekcja Śpiewania Pieśni Patriotycznych odbyła się już po raz trzynasty. Jak zwykle przyciągnęła tłumy kłodzczan. Program uroczystości niezwykle był bogaty – oprócz śpiewania, finał konkursu historycznego, piękne wystawy i tort.

Wydania: