O Kudowie Zdroju z p. burmistrz Anetą Potoczną

Autor: 
Mirosław Awiżeń
kudowa.jpg

- Czy urząd pracuje już „po nowemu”?
- Częściowo...
- ... czyli?
- ... były nabory nowych pracowników urzędu, a i w tej chwili (7.02.2019 r. – przyp. red.), kolejny pracownik złożył wypowiedzenie. No więc, czeka nas kolejne przyjęcie. Zaznaczam, że nie zwolniłam ani jednego pracownika. Oni sami się zwalniali. Ja prowadzę tylko nabór.
Co do struktury pracy urzędu – w lutym będzie zmiana struktur organizacyjnych w związku z zatrudnieniem zastępcy burmistrza. Będzie nim od 25 lutego p. Mariusz Fleszar. Wówczas podzielimy się obowiązkami kierowania poszczególnymi działami urzędu i nadzorem nad jednostkami zależnymi od urzędu.
- A jak prezentuje się budżet Gminy na 2019 rok?
- Nie chciałabym popełnić jakiejś pomyłki w cyfrach – dlatego o odpowiedź na ten zestaw pytań poproszę skarbnik, p. Iwonę Biernacik.
Pani Skarbnik odpowiada:
- Planujemy dochody w wys. 52 mln 148 tys. zł
- A jak z dotacjami zewnętrznymi?
- Dotacje celowe zaplanowaliśmy na 9 mln 136 tys. zł. Trzeba tu zaznaczyć, że gros tych pieniędzy będzie pochodzić z funduszy Unii Europejskiej.
Wydatki planujemy na poziomie 52 mln 718 tys. zł. Planowany deficyt to 570 tys. zł.
- Jak się mają wydatki inwestycyjne w stosunku do budżetu?
- Na inwestycje w tym roku przeznaczymy 22% budżetu Gminy.

Wracamy do rozmowy z panią Burmistrz:
- Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze dla Gminy do zrealizowania w tym roku?
- Na pewno zrealizować inwestycje, na które otrzymaliśmy dotacje, w tym: modernizacja ulic Moniuszki, Słowackiego, Matejki, Lubelska, Chopina ... co do modernizacji ulic Lubelskiej i Chopina to pierwszy etap modernizacji większej całości, bo w następnym etapie dołączą do tej inwestycji ulice: Warszawska, Poznańska, część ul. Słonecznej i Kombatantów.
Bardzo zależy mi na tym, aby przeprowadzić wodociąg i kanalizację na ul. Kościuszki do Ruchomej Szopki. W tej chwili, „od razu” realizujemy projekty z zakresu budżetu obywatelskiego, ponieważ uważam, że nie ma na co czekać i zrealizować w pierwszej kolejności to, co chcą mieszkańcy naszej Gminy. Skoro mieszkańcy sami w głosowaniach zdecydowali co chcą, to naszym obowiązkiem jest to niezwłocznie zrealizować.
- Jakie to projekty?
- Dla klubu „Włókniarz” pojazd zraszający murawę i tablicę LED do wyświetlania wyników, wyremontować toalety w Szkole, zakupić zabawki (pomoce dydaktyczne) do Przedszkola, wyposażyć dwa place zabaw. Koszt tych prac to 150 tys. zł.
Co jeszcze jest ważne dla mnie? Na pewno przywrócenie cykliczności spotkań burmistrza z mieszkańcami. Cykl spotkań rozpoczynamy od marca. Burmistrz „zamknięty” w swoim gabinecie prędzej czy później traci kontakt z rzeczywistością – a takie spotkania pozwalają „twardo trzymać się prawdziwej rzeczywistości”. Można snuć wielkie i ambitne plany, nawet je realizować, ale jak się zapomni, pominie te pięć metrów zaniedbanego chodnika gdzieś tam, trochę dalej od śródmieścia, to, wg mnie – praca urzędnika jest niedostateczna. Powtarzam raz jeszcze – spotkania z mieszkańcami, troska o te drobne rzeczy i także globalne patrzenie na Gminę jest warunkiem rozwoju Gminy.
- Jak układa się współpraca z sąsiadami z Czech, gminami ościennymi i powiatem?
- Z Czechami oczywiście dobrze. Dobrze się nam współpracuje ze starostą Janem Birke, a także poznałam już nowego Starostę Hronowa.
Planujemy wspólne działania na różnych płaszczyznach.
Z gminami ościennymi współpraca układa się poprawnie. Ze Starostwem mamy interesy. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu kultury. Mamy nadzieję, że Starostwo dołoży grosza do uruchomienia cyklicznej imprezy kulturalnej pn. „Poetyckie Zdroje” jako kontynuacja „Festiwalu Piosenki Poetyckiej na Ziemi Kłodzkiej”.
- Co z oświatą gminną?
- Na początek to wzrost naszych wydatków na oświatę w wysokości ok. 1,5 mln zł. Nie jest proste wysupłać tyle pieniędzy z kasy gminnej. Trzeba będzie mocno zastanowić się co i jak.
To ostatni rok istnienia gimnazjów. W planach mam odłączenie liceum, technikum i szkołę branżową od Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II. Teraz to jeden organizm w trzech budynkach. W „Zespole..” pozostałaby szkoła podstawowa 8. klasowa.
- Proszę powiedzieć, co jest największym problemem/ strapieniem Gminy?
- Trudna sytuacja finansowa Gminy. Pierwszy raz w historii tego miasta projekt budżetu na 2019 rok przedstawiony przez poprzedniego Burmistrza uzyskał negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z ostrzeżeniem, że o ile Gmina nic w tej sprawie nic zrobi to czeka ją program naprawczy.
Zatem – finanse, płynność finansowa to najważniejszy problem Gminy na ten czas.
- I na koniec tej naszej dzisiejszej rozmowy? Jakim atutem dysponuje Gmina, aby znów „rozbłysnąć’?
- Żeby Festiwal Moniuszkowski wrócił do pełnej chwały – i jak to powiedziałeś – żeby znów robłysł. A Kudowa Zdrój niech się stanie MIASTEM FESTIWALI.
- Uhmmm.
Dziękuję za rozmowę.

Wydania: