Pokojowy protest przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Stronie Śląskie przeciwko polityce władz wobec branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej

Autor: 
Ryszard Wojtaszek, Adam Jaśnikowski
protest1.jpg
protest2.jpg
protest3.jpg

Protest w Stroniu Śląskim odbył się 22 stycznia, zgodnie z zapowiedziami. Przedstawiciele branży przedstawiali swoje postulaty. Przyjechali przedsiębiorcy i pracownicy by zaprotestować. 
Branża turystyczna, hotelarska i gastronomiczna, stanowiąca podstawę gospodarki  naszego regionu, od ponad 10 miesięcy funkcjonuje w stanie pomiędzy całkowitym zamknięciem a ograniczonym funkcjonowaniem. Tymczasem z pracy i prowadzenia przedsiębiorstw tej branży, a także z handlu i usług, rozwijających się dzięki nim, utrzymuje się zdecydowana część mieszkańców gminy. Teraz dowiadujemy się, że ostatnimi branżami na liście do odmrażania jesteśmy my. To jest sytuacja nie do zaakceptowania na kolejne miesiące 2021 r. 
Uważamy za konieczne publiczne wyrażenie sprzeciwu wobec takiej sytuacji, podobnie jak to uczynili przedsiębiorcy i mieszkańcy Podhala, Beskidów i Karkonoszy. Ziemia Kłodzka to czwarty region turystyczny Południa Polski i dlatego nie może zabraknąć naszego publicznego wyrażenia sprzeciwu wobec tej sytuacji i wsparcia w nim tych, którzy to już uczynili. Nasz głos musi dotrzeć do władz, które w państwie demokratycznym muszą się z nim liczyć.
Nie chcemy łamać przepisów, nie chcemy zamykać firm i likwidować miejsc pracy. Pomoc państwa, która jest ograniczona i tak nie dociera do wszystkich i wiele firm jest z niej wyłączonych. To w dużej części agroturystyka, podstawa turystyki Gminy, opierająca się na pracy całych rodzin. To także handel i usługi.  Ponadto rekompensaty obejmują jedynie 70 bądź 80% kosztów stałych, zwolnienia z opłat czy podatków są określone czasowo. Skąd wziąć środki na pozostałe koszty? Nie da się w ten sposób funkcjonować na dłuższą metę. Już wiele firm, zwłaszcza pracujących na rzecz obiektów turystycznych zostało zamkniętych. 
Chcemy zacząć pracować, nawet w ograniczonym zakresie, przy spełnieniu norm ochrony antykowidowej bo w tym upatrujemy sposób na powolne wychodzenie z zapaści. Taki jest główny cel naszego zgromadzenia, które miało miejsce w dniu 22 stycznia br. o godzinie 12:00 przed Urzędem Miejskim w Stroniu Śląskim, do udziału w którym Państwa zapraszaliśmy.
Liczny udział w zgromadzeniu pokazał naszą solidarność, mały – wskazałby jej brak. Decyzja w Waszych rękach.
Informacje organizacyjne
• Zgromadzenie jest legalne i ma charakter pokojowy. Zostały dopełnione wymogi Prawa o zgromadzeniach [Dz.U. 2019 poz. 631]
• Formalnym organizatorem, na wniosek grupy przedsiębiorców, jest Stowarzyszenie Masyw Śnieżnika, KRS 336588.
• Uczestnicy zbierają się w dniu 22.01.2021 r. o godz. 12:00 przed Urzędem Miasta przy ul. Kościuszki 55 w Stroniu Śląskim, po czym przejdą do Parku Miejskiego.
• Zaproszenie do udziału w  zgromadzeniu przyjął Burmistrz Stronia Śląskiego, którego poprosimy o zabranie głosu. 
• Zgromadzeniem zarządza przewodniczący, który zostanie wybrany przez uczestników i będzie jego najwyższa władzą z prawem wykluczenia uczestnika zakłócającego zgromadzenie i naruszającego przepisy prawa, a także rozwiązanie zgromadzenia. 
• Prawo głosu ma każdy uczestnik zgromadzenia. Dozwolone są plakaty, transparenty.
• Na spotkaniu obecne były media (prasa, radio, TV).
Informacje o proteście, treść listu do Prezesa RM i zdjęcia z protestu przekazali do druku: Ryszard Wojtaszek – Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Masyw Śnieżnika, Sienna 5c, 57-550 Stronie Śl.
oraz Adam Jaśnikowski – uczestnik protestu, przedsiębiorca, właściciel 7 pensjonatów i restauracji na Ziemi Kłodzkiej

Wydania: