Apel o przeniesienie budowy 42 m masztu radiokomunikacyjnego PKP PLK S.A na teren dworca Kłodzko Główne

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
DSC_0206-2.jpg

W Kłodzku w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Moniki Wielichowskiej – poseł na Sejm RP ze starostą Maciejem Awiżeniem i burmistrzem Kłodzka Michałem Piszko, które dotyczyło niechcianej przez mieszkańców Kłodzka inwestycji PKP. Monika Wielichowska przygotowała w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury.
42-metrowy maszt radiokomunikacyjny w centrum miasta, na terenie nieruchomości PKP PLK S.A. mógłby bezkolizyjnie powstać na terenie dworca Kłodzko Główne, również na terenie należącym do tego samego właściciela. Zarówno władze miasta jak i konserwator zabytków są jednoznacznie przeciwni tej inwestycji w centrum. Sprawa ciągnie się od 2016 roku. Szkoda, że brakuje dialogu z samorządowcami i obywatelami. – napisała Monika Wielichowska.
M.in. w tej sprawie również we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze starosty kłodzkiego – Macieja Awiżenia, burmistrza Miasta Kłodzka – Michała Piszko i Adama Łąckiego – radnego Powiatu Kłodzkiego z Dyrekcją PKP Wrocław.
Jak napisał o spotkaniu Adam Łącki: 1. Byliśmy twardo przeciwko budowie przez PKP strunobetonowego masztu przy ul. Słowackiego, żądając innej lokalizacji.
2. Stawialiśmy sprawę przywrócenia wielokrotnie obiecanej linii kolejowej do Stronia Śląskiego gdzie przejęcie inicjatywy przez PKP z udziałem Marszałka, powinno wreszcie doprowadzić do rozwiązania problemu.
3. Omawialiśmy sprawy funkcjonowania nieruchomości PKP w Kłodzku włącznie z wyremontowanym Dworcem Głównym przy powstałej koncepcji stworzenia Komunikacyjnego Centrum Przesiadkowego przyległego do Dworca Miasto Kłodzko.
4. Omówiliśmy temat rewitalizacji zabytkowego budynku PKP przy ul. Łużyckiej.
Dyrektor Oddziału PKP Tadeusz Szulc zadeklarował zajęcie się tymi sprawami z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
W najbliższym czasie zbieramy podpisy pod protestem mieszkańców z okolicy planowanej budowy masztu PKP.

Wydania: