OSP Bożków chce się włączyć do KSRG

Autor: 
inf. Barbara Adamska
OSP Bożków chce się włączyć do KSRG 1 zdjęcia do tekstu B.Adamska.jpg

11 sierpnia zawarto trójstronne porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pomiędzy wójt Gminy Nowa Ruda Adrianną Mierzejewską, komendantem powiatowym PSP w Kłodzku bryg. Rafałem Chorzewskim i Ochotniczą Strażą Pożarną w Bożkowie reprezentowaną przez prezesa OSP dh Mariusza Węglarza oraz naczelnika OSP dh Stefana Antosza.
Jeszcze kilka lat temu ochotnicy z Bożkowa dysponowali dwoma wysłużonymi autami i stacjonowali w starej remizie. Dziś są jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w okolicy.
Wójt Adrianna Mierzejewska ma nadzieję, że poprawa warunków przyczyni się do wzrostu popularności tego rodzaju służby, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Aktualnie w strukturach OSP Bożków znajduje się ponad dwudziestu strażaków. Do tej pory wyjeżdżali nawet kilkadziesiąt razy w ciągu roku.

Wydania: