Sprzęt za ćwierć miliona trafił do ochotników z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
Sprzęt za ćwierć miliona trafił do ochotników z Gminy Nowa Ruda Fot. Gmina Nowa Ruda.jpg

gów otrzymali od wójt Gminy Nowa Ruda Adrianny Mierzejewskiej sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochronną, zakupioną za ćwierć miliona złotych w ramach projektu „Razem bezpieczniej”.
Jednostka OSP została doposażona m.in. w pompy szlamowe, wały przewciwpowodziowe, czujniki bezruchu, detektory napięcia, radiotelefony, aparaty powietrzne z sygnalizatorem bezruchu, kurtyny wodne, monitory skażeń.
Sprzęt zostanie wykorzystany w trakcie organizowanych przez Gminę Nowa Ruda szkoleń, będących elementem projektu „Razem bezpieczniej”.
Projekt realizowany jest przez Gminę Nowa Ruda w partnerstwie z miastem Broumov oraz miastem Nowa Ruda. Współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach programu INTERREG V-A Republika Polska-Czeska.

Wydania: