Co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska

MIESZKANIA
W Kłodzku rośnie zainteresowanie mieszkaniami gminnymi, które się samodzielnie wyremontowało. Decydują się na to osoby bądź rodziny kwalifikujące się do przydziału im kluczy przez magistrat, którzy równocześnie nie chcą czekać, aż wskazane lokum przystosuje miasto. O lala.
DYREKTOR
Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął uchwałę o zawieszeniu dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Uchwała jest konsekwencją kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku przez organ prowadzący. Niebawem Zarząd Powiatu Kłodzkiego wskaże pełniącego obowiązki dyrektora szkoły. Do tego czasu, dwaj zastępcy dyrektora, zajmą się sprawnym funkcjonowaniem szkoły. Sie porobiło.
RYNEK
Mały rynek w Polanicy-Zdroju nie wzbudza zbytniego entuzjazmu pod względem estetyki. Przestrzeń jest za bardzo „zabetonowana” i tym samym przytłaczająca, na co władzom miejskim uwagę zwracają mieszkańcy i goście. Burmistrz Mateusz Jellin zapowiada zmiany estetyczne małego rynku. Wiosną pojawią się nowe nasadzenia kwietnikowe i w specjalnie wykonanych konstrukcjach stelażowych. Docelowo mogą pojawić się kramy, jednak nie wcześniej, niż posadzi się drzewa, aby w przyszłości zapewniały cień. No, no, no.
MUZEUM
W Wambierzycach zostanie otwarte muzeum – izba poświęcone urodzonemu tutaj kompozytorowi utworów kościelnych Ignazowi Reimannowi. Reimann w Wambierzycach spędził lata dzieciństwa i młodości, a później związał się z Krosnowicami. Bez komentarza.
DWORZEC
Dworce PKS-u w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie, a także zajezdnie autobusowe należące do kłodzkiej spółki są przedmiotem sprzedaży, jako zbędny majątek. Kłodzki przewoźnik publiczny jest w fazie restrukturyzacji, wiąże się to z podejmowaniem rozwiązań z jednej strony uwalniających go od kosztownego balastu, z drugiej czyniącego podmiotem działającym zgodnie z regułami ekonomicznymi. Ho, ho.
FARMA
Lądek-Zdrój, jako pierwsza gmina na Ziemi Kłodzkiej chce przeciwstawić się rosnącym cenom energii i równocześnie przyczynić się do spotęgowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Po latach przygotowań w siedzibie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości podpisano umowę na zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW i realizację pierwszej jej części o mocy 1 MW. Bez komentarza.
TWIERDZA
Pod ziemią na terenie twierdzy, prowadzone były badania przy użyciu georadaru. Urządzenie wykazało istnienie przestrzeni dotychczas nie eksploarowanych, które wcale nie muszą być puste. Burmistrz Michał Piszko, ma dostęp do opisu jednego z obiektów przeskanowanych georadarem i mówi, że wyniki badań są obiecujące. Nie można na razie nic więcej powiedzieć, bo czeka się na stanowisko konserwatora zabytków, co do dalszych poczynań. Bez nich stowarzyszenie, które podjęło się prac nie może wykonać bardziej inwazyjnych poszukiwań. A te sprowadzą się do wykonania odwiertów i wprowadzenia kamer do ujawnionych przestrzeni dotychczas nieznanych. Nic dodać, nic ująć.
KONTROLA
Liczne skargi na funkcjonowanie placówek wychowawczych utworzonych na bazie byłego domu dziecka w Kłodzku, przyczyniły się do tego, że starosta kłodzki Maciej Awiżeń zdecydował o wejściu tam zespołu kontrolnego z ramienia powiatu, który jest organem prowadzącym. Ponieważ będzie miał szerszy zakres sprawdzenia działalności, w tym wyjaśnienia kwestii podnoszonych w skargach, zajmie to nieco czasu. Bez komentarza.
ZIELEŃ
Polanicę-Zdrój czeka poważna rewitalizacja terenów zielonych. Projekt przedsięwzięcia jest obliczony na 8 mln zł, z czego dotacja to 7 mln zł (ze środków w ramach programu norweskiego). Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, będzie miała miejsce kompleksowa przebudowa zieleni, głównie w parku Zdrojowym. Przewiduje się dziesiątki tysięcy nasadzeń krzewów i drzew, także bylin, uregulowanie stosunków wilgotnościowych. Temu ostatniemu ma służyć m.in. odpowiednia nawierzchnia alejek spacerowych umożliwiająca szybkie wchłonięcie wody opadowej, ale z takim rozwiązaniem, by można byłoby ją wykorzystać do podlewania parkowej zieleni. To rozwiązanie przyniesie pewne oszczędności. No, no, no.
ROZWÓJ
W połowie tego roku mieszkańcom Szczytnej zostanie poddany pod rozwagę wstępny projekt strategii rozwoju miasta i gminy w latach 2022–2028. Władze samorządowe chcą poświęcić temu dokumentowi maksymalną uwagę, aby ująć w nim najważniejsze zadania przewidziane i możliwe do realizacji. Aby prace nad strategią mogły ruszyć z miejsca, powołany zostanie zespół z udziałem animatorów życia gospodarczego i liderów społecznych. M.in. przeprowadzi on diagnozę uwarunkowań, wskaże kierunki rozwoju, po czym samorząd lokalny propozycje skonsultuje z miejscowym środowiskiem. O hoho.
NARKOTYKI
25-letni kłodzczanin kierujący samochodem wypełnionym blisko tysiącem porcji amfetaminy i marihuany, zatrzymany został przez policjantów, którym dziwne wydało się jego nerwowe zachowanie. Okazało się, że jegomość jest znany stróżom prawa
z przestępczości narkotykowej, za którą był karany sądownie. Na tylnym siedzeniu, w torbie po laptopie patrol znalazł plastikowe pojemniki wypełnione białym proszkiem i suszem roślinnym. Okazało się też, że mężczyzna kierował samochodem bez prawa jazdy. No to się chłopina doigrał…
PRZEDSZKOLE
Remont przejdzie budynek przedszkola w Radkowie. Prace połączone będą z różnymi usprawnieniami. Modernizacja obiektu rozpocznie się, gdy gmina otrzyma dofinansowanie. Ważną kwestią do rozwiązania stanie się osiągnięcie jak największej pasywności obiektu, który będzie ogrzewany poprzez pompy ciepła. Wcześniej samorząd miejski planował wybudowanie nowoczesnego kompleksu w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, ale ewentualny koszt zmusił do skorygowania zamiaru. Bez komentarza.
INWESTYCJA
Burmistrz Michał Piszko, reprezentując gminę miejską Kłodzko przekazał w formie darowizny należącą do niej działkę na rzecz Skarbu Państwa. W jego imieniu przejął ją starosta kłodzki Maciej Awiżeń – na nieruchomości wybudowany zostanie kompleks obiektów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Bez komentarza.
ZWIERZYNA
Leśnicy z Jugowa, gm. Nowa Ruda, do nadzorowanych przez siebie lasów zaprosili pszczoły. Projekt był możliwy dzięki właścicielom przenośnych pasiek, którym w minionym sezonie letnim umożliwiono ich ulokowanie wśród drzew. Dzięki temu pszczoły znajdowały się z dala od pól, pastwisk i łąk spryskiwanych pestycydami, przez co nie były zagrożone wyginięciem, a uzyskane  miody były o wiele zdrowsze. Kolejnym krokiem na rzecz zwierząt jest polepszanie ich warunków bytowych.
Z myślą o zwierzętach sadzi się w lasach drzewa i krzewy owocowe. Program ekologiczny Nadleśnictwa zakłada rozszerzanie kulinarnej oferty dla dzikiej zwierzyny. Oznacza to sadzenie innych gatunków drzew owocowych, aby zaspokoić głód jak największej grupy. Ho, ho.
WODOCIĄGI
Niektóre odcinki eksploatowanych rurociągów w Kłodzku nie wytrzymują obciążenia, stąd liczne awarie. Jak mówi burmistrz Michał Piszko, w mieście funkcjonują wodociągi z lat 70. ub. stulecia, które wymagają modernizacji. Miasto na bieżąco stara się wymieniać dziurawe odcinki, „Wodociągi” mają opracowany plan inwestycyjny w tym zakresie. Jeszcze przez kilka lat w Kłodzku mogą zdarzyć się awarie, bowiem przestarzała sieć jest w wielu miejscach. Monitoruje się ją za pośrednictwem kamery TV, która wraz z osprzętowieniem okazała się doskonałym zakupem. Bez komentarza.
BURMISTRZ
Wyborcy z miasta i gminy Szczyna wybrali nowego burmistrza – został nim Marek Szpanier, który w przeszłości był już włodarzem miasta. Frekwencja wyniosła 31% uprawnionych do głosowania, oddano 1232 głosy, na kontrkandydata Gabriela Chmurę – lokalnego przedsiębiorcę – oddano 543. Przedterminowe wybory gospodarza Szczytnej i gminy przeprowadzono po tym, jak z zajmowanego stanowiska ustąpił burmistrz Jerzy Król. O lala.
TYTOŃ
Funkcjonariusze SG z Placówki w Kłodzku zabezpieczyli na terenie Dolnego Śląska blisko 750 kg tytoniowego suszu niewiadomego pochodzenia. Do towaru bez akcyzy przyznał się 44-letni Polak. Tytoń o wartości 380 tys. zł znajdował się w aucie, którego kierowcę funkcjonariusze SG postanowili wylegitymować. Funkcjonariusze przeszukali też pomieszczenia należące do mężczyzny, gdzie urządził nielegalną krajalnię tytoniu. Zabezpieczono tam m.in. wartą 10 tys. zł krajalnicę. Ho, ho.
PRZYCHODNIA
Grupa radnych z „Inicjatywy dla Powiatu Kłodzkiego” wyszła z inicjatywą wstrzymania sprzedaży budynku po przychodni lekarskiej w Kłodzku. Ich zdaniem ze zbyciem nieruchomości należy zaczekać do chwili opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, co może rozszerzyć zakres wykorzystania terenu. Tym samym mogłaby wzrosnąć wartość tego budynku. Bez komentarza.

Wydania: