Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju

Autor: 
Agata Winnicka - Zastępca Burmistrza
DSCN6420.jpg

W piątek, 26 listopada, w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju zorganizowana została konferencja inaugurująca projekt pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu”. Na ten cel gmina uzyskała dofinansowanie ze środków tzw. Funduszy Norweskich na kwotę ponad 7 mln złotych.
Oprócz wystąpień pracowników Urzędu Miejskiego, swoje prelekcje wygłosili również: dr Elżbieta Szopińska, prof. Robert Kalbarczyk oraz prof. Jarosław Proćków z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także dr Piotr Reda ze Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu. Wysłuchaliśmy również wystąpień partnera projektu – Firmy Intbau Norway z Norwegii.
Projekt finansowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, ze środków: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ramach projektu realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
1) Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego (nasadzenia drzew i roślin zielonych, remont ścieżek parkowych, magazynowanie i wykorzystanie wody opadowej, remont istniejącej fontanny przed Teatrem Zdrojowym, remont muszli koncertowej, remont oświetlenia i wymiana na energooszczędne typu LED, montaż elementów małej architektury);
2) Zagospodarowanie skarpy na ul. Harcerskiej (wprowadzenie roślinności dekoracyjnej, wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ograniczeniu spływu wód powierzchniowych);
3) Zwiększenie powierzchni retencyjnej i wprowadzenie nowej roślinności przy ul. Żeromskiego (w pobliżu Otwartej Strefy Aktywności);
4) Modelowe 2 eko-przystanki na Al. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej (montaż przystanków wyposażonych w moduł fotowoltaiczny połączony z modułem ładującym z gniazdem USB oraz oświetleniem LED);
5) Budowa ogrodu edukacyjnego przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Edukator” (łąka kwietna i montaż drewnianych domków dla owadów, drewnianych elementów małej architektury i zewnętrznych zbiorników do gromadzenia wody opadowej);
6) Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wokół Wzgórza Marii (edukacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, ścieżka zdrowia z drewnianymi przyrządami do ćwiczeń, wzbogacenie miejsca modlitwy o elementy drewniane i uporządkowanie zielonego forum, wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie obszarów retencji wody deszczowej, utworzenie drewnianego punktu widokowego z wieżą widokową);
7) Wprowadzenie zieleni wysokiej (drzew liściastych) w pasach przydrożnych ul.: Żeromskiego, Zwycięzców, Leśnej, Parkowej, Krynicznej, Ogrodowej, Nałkowskiej, Piastowskiej oraz w Parku Szachowym, Parku Józefa, Parku Leśnym i w Parku Centralnym;
8) Wprowadzenie nowych nasadzeń na terenie Deptaka;
9) Działania edukacyjno-informacyjne w mediach tradycyjnych i internecie , organizacja ekofestynu, warsztatów dla mieszkańców.

Wydania: