W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
DIMG_9823.jpg
DIMG_9824.jpg
DIMG_9825.jpg

Mija rok 2021, dla Szczytnej rok trudny, rok upadku. Właściwie nie ma takiej dziedziny życia, o której można by powiedzieć: było dobrze. Może i było, ale głównie dla burmistrza i jego ludzi, bo gdzie mógł, tam ich umieścił. On w zasadzie też miał się dobrze, chociaż kilka miesięcy chorował. A gdy już zmuszono go do rezygnacji ze stanowiska burmistrza, pożegnał się prawie uroczyście z pracownikami, zadbał o pamiątkowe zdjęcia i niemal natychmiast zaproponowano mu posadę w Kłodzku. Cesarz to ma klawe – o, przepraszam, nie cesarz, król – życie. Gorzej mieli petenci. Mieliśmy też trochę atrakcji: wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, po których były burmistrz Marek Szpanier, został radnym i od razu dało się to odczuć; mieliśmy wiceburmistrza zastępującego burmistrza, który próbował sprawy porządkować, ale w pewnym momencie zrezygnował z tej tymczasowej funkcji, po czym rezygnację wycofał; mieliśmy osobę zastępującą burmistrza, który jako urzędnik (wcześniej) nie rzucał się w oczy, ale jako burmistrz na 3. miesiące pokazał, na co go stać i co może. Mieliśmy też przedterminowe wybory właściwego burmistrza. Kandydatów było dwóch, nowym burmistrzem został Marek Szpanier. Oto fragmenty jego wystąpienia po ślubowaniu:
„Przed nami bardzo trudny czas. Zapraszam wszystkich mieszkańców i RM do współpracy. W dniu jutrzejszym powołam na zastępcę, może nietypowo, na okres zamknięty, do końca lutego przyszłego roku, Wojciecha Zimocha. 30. grudnia, czyli na ostatniej tegorocznej sesji, zaproponuję powołanie skarbnika Szczytnej, który rozpocznie swoją pracę 1.01.2022r. Do końca roku chciałbym zmienić regulamin organizacyjny gminy. Na bazie zmian w Urzędzie będziemy realizować wszystkie inwestycje, a od początku roku chcemy ruszyć pełną parą, przede wszystkim remontową, zaczniemy od odtworzenia i wyremontowania placu zabaw, skateparku, parku linowego i boisk. Pozostałe inwestycje, które będziemy realizować, są związane z funkcjonowaniem gminy, to wodociągi, kanalizacja i drogi. Do tego infrastruktura turystyczna, żeby można było ściągnąć tutaj turystów. Chcemy zrealizować inwestycję na stawie w Zaciszu, żeby równolegle z remontami ulic, szła wymiana oświetlenia.
Prace przy geoparku powinny zakończyć się do końca maja przyszłego roku. Ta ponadregionalna inwestycja będzie służyła i mieszkańcom, i turystom. Ścieżka sensoryczna w geoparku będzie chyba jedyną taką ścieżką na Dolnym Śląsku.”
To tyle, póki co warto się przyjrzeć ostatnim przedsięwzięciom Rady Miasta.

Podziękowanie za pracę.
Na sesji RM 2. grudnia podziękowano za wieloletnią pracę w szkole p. Ewie Porochnawiec.
Swój związek z edukacją zaczęła w 1967 r. w Szkole Podstawowej w Niwie, potem pracowała w SP w Chocieszowie, była także jej dyrektorką. Na emeryturę przeszła w 2008 r., ale jednocześnie zdecydowała się pełnić funkcję dyrektora w powstałym wtedy Zespole Szkół Społecznych w Chocieszowie, gdzie pracowała do roku 2021. Słowa uznania, dyplom i upominek wręczyli p. Porochnawiec przew. RM Stanisław Czarnik i zastępujący burmistrza Wojciech Zimoch.

Solidarni radni.
Kiedy na wspólnym posiedzeniu komisji RM zaproponowano uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, oraz z żołnierzami Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej w obliczu kryzysu polityczno – humanitarnego na granicy polsko – białoruskiej, jeden z radnych wnioskował, aby ten punkt wykreślić z porządku dziennego, ponieważ może wywołać niekoniecznie pozytywne emocje; inny radny stanowczo się temu sprzeciwił; radni także tę propozycję poparli. W rezultacie propozycja stała się uchwałą, w której czytamy: „Rada Miejska
w Szczytnej z niepokojem obserwuje sytuację na granicy (…), RM w Szczytnej wyraża solidarność z funkcjonariuszami Policji (…), Rada Miejska wyraża wdzięczność lokalnej społeczności oraz wszystkim, którzy udzielają wsparcia polskim służbom (…).
Wykonanie tej uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej ”.
Nie byłam świadkiem dyskusji na temat treści uchwały, ponieważ wcześniej powiedziano mi wprost, abym w tym czasie wyszła z sali posiedzeń. Wyszłam, nie chciałam swoją obecnością nikogo ograniczać. Ciekawi mnie tylko, jak będzie wyglądało jej wykonanie przez będącego wtedy burmistrzem Wiesława Zimocha. Podobno przyjęcie uchwały już doceniono.

Podziękowanie.
Burmistrz Marek Szpanier dziękuje mieszkańcom Szczytnej i gminy za wsparcie, udział w wyborach i obdarzenie Go zaufaniem poprzez oddanie na niego swoich głosów w przedterminowych wyborach.

Zasady i wysokość nowych diet radnych.
Podstawa – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Kwota bazowa nowych diet to 2147, 31 zł, autorami propozycji i uchwały są Przewodniczący i Radni RM.
Było Jest
Przewodniczący RM: 1250 zł 1718 zł
Wiceprzew. RM 850 zł 1289 zł
Członek dwóch komisji, 800 zł 1203 zł
Jednej przewodn.
radny, członek dwu 750 zł 1074 zł
Komisji i więcej
Radny, członek 600 zł 859 zł
Jednej komisji
Radny nie będący 752 zł
członkiem żadnej kom.
Sołtys 550 zł 752 zł
Sołtys będący również radnym
275 zł 376 zł
Radni RM ustalili również wynagrodzenie burmistrza – wynosi 16880 zł brutto i wiceburmistrza – 15 330 zł brutto.

Mini Jarmark Świąteczny.
Odbył się 18.12.2021 r. na Placu za Bramą. Organizatorzy – Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Szczytnej, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego postarały się, aby było i świątecznie (wspólne kolędowanie, licytacja drzewek świątecznych, sprzedaż świątecznych wypieków i potraw, stroików, ozdób świątecznych) i atrakcyjnie (pokaz straży pożarnej, morsowania).
Imprezę odwiedziło sporo, jak na Szczytną osób.

Wydania: