Wieści z Gminy Nowa Ruda

Autor: 
inf. Barbara Adamska
1Sołectwa z inicjatywą.jpg
2Mieszkanie chronione.jpg
3Bez nazwy 1.jpg
4Przedszkolne Jasełka w Bożkowie.jpg

SOŁTYSI Z INICJATYWĄ
30 listopada br. zakończyła się realizacja 13 projektów Sołectw Gminy Nowa Ruda, które otrzymały dofinansowanie w ramach XVII Edycji Powiatowego Konkursu„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Dofinansowanie wyniosło 26,6 tys. zł, a wkład własny Gminy Nowa Ruda –113,2 tys. zł.
Czerwieńczyce – modernizacja placu zabaw;
Bożków – nasadzenia drzew i krzewów;
Dworki – montaż tablic informacyjnych, oznakowanie szlaku pieszego, zakupiono kostkę brukową celem wykonania podbudowy pod wiatę rekreacyjną,
Dzikowiec – nowy, bezpieczny plac zabaw;
Jugów – 8 tablic edukacyjnych;
Koszyn – doposażenie miejsca integracji w sprzęt AGD, sporządzenie dokumentacji projektowej;
Sokolec – 3 ławki parkowe i 2 kosze na śmieci;
Przygórze – 3 ławki parkowe i 2 kosze na śmieci, pojemniki na piasek i sól;
Sokolica – 2 tablice informacyjne;
Świerki – wymiana drzwi w sali wiejskiej;
Włodowice – nowa wiata, drewniany stół i ławki;
Krajanów – remont sanitariatów w sali wiejskiej, drewniany stół z ławkami;
Wolibórz – dwie tablice informacyjne (na zdjęciu poniżej).

MIESZKANIE CHRONIONE
Gmina Nowa Ruda ukończyła remont drugiego mieszkania w ramach programu „Za życiem”, którego głównym celem jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.
Wartość inwestycji to 113 tys. zł, z czego 80% pochodzi z budżetu województwa dolnośląskiego. Lokal znajdujący się w Świerkach, prowadzony będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Gmina Nowa Ruda pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem jest to kwota 95 tys. zł na zakup wyposażenia kuchni (meble, AGD, zastawa stołowa), zestawu nagłaśniającego z kompletem mikrofonów, zestawu projekcyjnego, stołów, krzeseł, gablot i tablicy regulaminowej w sali sołeckiej w Bożkowie. Gmina dołoży do projektu 55 tys. zł.
Fot. Wójt Adrianna Mierzejewska, kierownik GOPS Agnieszka Sikora i wykonawca Arkadiusz Tyś.

NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN
5 grudnia w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jugowie miała miejsce uroczystość związana z obchodami Dnia Górnika. Z inicjatywy Edwarda Śledzia, przewodniczącego Związku Zawodowego Górników, ksiądz proboszcz Krzysztof Kaczmarek został uhonorowany szpadą górniczą, czako i flagą za pielęgnowanie tradycji górniczych.
Wójt Adrianna Mierzejewska otrzymała upominek i podziękowanie za współpracę i dbałość o tradycje górnicze. Po mszy św., na cmentarzu parafialnym złożono wiązanki i oddano hołd górnikom, którzy zginęli pracując pod ziemią. Dzień wcześniej, 4 grudnia, pod pomnikiem Trudu Górniczego w Nowej Rudzie-Słupcu kwiaty złożyła, w imieniu całej społeczności Gminy Nowa Ruda, zastępca wójta Anna Zawiślak.

NOWA KADENCJA ZARZĄDU OG ZOSP RP
27 listopada br. w remizie OSP Nowa Wieś Kł. odbył się XIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Rudzie.
W Zjeździe uczestniczyli delegaci OSP oraz przedstawiciele do zarządu oddziału gminnego z jednostek OSP. Wśród zaproszonych gości byli: dh Ryszard Drozd – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, bryg. Rafał Chorzewski – Komendant Powiatowy PSP w Kłodzku, mł. kpt. Mariusz Matuła – zastępca Dowódcy JRG PSP Nowa Ruda, dh Dariusz Chojecki – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kłodzku.
Obrady prowadził przewodniczący zjazdu dh Bartosz Słoninka – prezes ZOSP Oddziału Gminnego.
W trakcie zjazdu ukonstytuował się nowy zarząd OG ZOSP RP na kadencję 2021 – 2026:
Prezes – Bartosz Słoninka, Wiceprezes – Adrianna Mierzejewska,
II Wiceprezes – Sławomir Szczygieł, Komendant Gminny – Paweł Gargol, Sekretarz – Sylwia Maciejczyk, Skarbnik – Adam Kozioł.
Członkowie Prezydium: Piotr Wietrak, Mariusz Domagalski, Adam Baziak.
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego w Kłodzku: Adrianna Mierzejewska, Bartosz Słoninka i Paweł Gargol.
Delegaci na zjazd Oddziału Powiatowego w Kłodzku:
Michał Maciejczyk – OSP Nowa Wieś Kł., Kazimierz Smoliński – OSP Wolibórz, Bożena Sołek-Muzyka – OSP KSRG Jugów, Paweł Banaś – OSP Dzikowiec Kłodzki, Piotr Wietrak – OSP Bożków.
Wójt Adrianna Mierzejewska otrzymała podziękowanie za owocną współpracę od Zarządu OG ZOSP RP mijającej kadencji. Podziękowanie za pracę na rzecz związku otrzymał także dh Kazimierz Smoliński.

Przedszkolne Jasełka w Bożkowie
16 grudnia w pięknej świątecznej scenerii wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska dziękowała Danucie Walaszczyk za bardzo dobrą współpracę oraz stwarzanie najlepszych warunków dla dzieci do odkrywania piękna naszej Małej Ojczyzny. Wieloletnia dyrektorka i wicedyrektorka w Zespole Szkół nr 3 – Przedszkole Samorządowe w Bożkowie (1992-2001) odchodzi niebawem na emeryturę. Podziękowanie odbyło się podczas jasełek, w których wystąpili uczniowie klas trzecich.
Wójt Adrianna Mierzejewska dziękuje nauczycielom, uczniom i rodzicom za zaangażowanie w organizację przedświątecznych spotkań.

Wydania: