W kilku zdaniach – Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
d1.jpg
d2.jpg
d3.jpg

O lutowej sesji słów kilka.
Jednym z punktów porządku dziennego sesji z dnia 24. lutego była informacja o stanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Szczytna – plany Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. O stanie dróg powiatowych mówili radni, zwracając uwagę na ich zły stan – dziurawa nawierzchnia, zakrzaczone pobocza, zniszczone, niedrożne przepusty, dzikie wysypiska na poboczach. Słuchał tych uwag przedstawiciel ZDP i próbował się do nich ustosunkować.
Zarząd Dróg ma pod swoją pieczą 700 km dróg powiatowych, z tego 280 km znajduje się w obwodzie Szczytnej. Na ich utrzymanie Starostwo nie ma wystarczających wpływów, także Zarząd Dróg ma niższe o 4 mln wpływy niż powinien mieć; te środki są niższe o 50% od potrzeb. „Rzeczywistość jest, jaka jest. Robimy to, co ma wpływ na bezpieczeństwo.” Dróg jest po prostu za dużo, żeby je wszystkie utrzymać w dobrym stanie. Do działań remontowych wytypowano 2. W sumie to podobna sytuacja powtarza się co roku. I nie zanosi się, żeby było inaczej.
Drugim ciekawym punktem miał być: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy. Ale nie był, bo pani Prezes Spółki na sesję nie przyszła, podesłała tylko jakieś zestawienia i tabelki, które dopiero Wiceburmistrz miał opracować. Chyba jeszcze tego nie zrobił.

Sportowy początek.
Marzec zaczął się w Szczytnej od dwóch wydarzeń, z których jedno dotyczyło przeszłości, drugie – teraźniejszości; 6. marca to dzień, w którym organizowany jest Bieg Pamięci „Tropem Wilczym”. Tradycyjnie organizowany jest ten bieg w Centrum Sportu Aktywnego Wypoczynku i Rehabilitacji Ruchowej im. ks. Benedykta Narlocha. W biegu wzięło udział około sto osób, głównie uczniów SP im. Orła Białego i ZSS w Chocieszowie oraz nieliczne osoby dorosłe. Pierwszym stu uczestnikom zapewniono pakiety startowe, w nich m.in. koszulki, a po biegu zaproszono wszystkich na ognisko i poczęstunek. To było o godz.13.00, ale już od 8.00 trwał piknik rodzinny pod hasłem „Odwołujemy zimę”, a w nim turniej piłki nożnej w hali sportowej oraz potyczki rodzinne na lodowisku. Niewątpliwą atrakcją tego dnia był pokazowy mecz hokeja na lodzie; zagrały dwie drużyny mężczyzn, dla których było to niewątpliwie wyzwanie: skrzyknęli się kilka tygodni wcześniej, trenowali w wolnych chwilach i pokazali bardzo ciekawe widowisko. Wszystko wskazuje na to, że ta dyscyplina sportu zagości w Szczytnej na stałe i będzie miała więcej zwolenników. Jak zwykle na takich imprezach, można było kupić domowe wypieki i inne smakołyki.

Zmiany w Urzędzie Miasta.
Liczba zatrudnionych pracowników w UM i G w Szczytnej na dzień 18. marca wynosiła 40 osób. Być może dlatego trzeba było przygotować dla wszystkich odpowiednie miejsca pracy i stąd te „przemeblowania”; na razie widoczne zmiany można zaobserwować w dwóch pomieszczeniach, kolejne jest w trakcie zmiany. Planowane jest także wyprowadzenie z budynku Urzędu Rewiru Policji, co nastąpi prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia i urządzenie go przy ul. Wolności 82, w budynku po byłej szkole średniej. Ma to być miejsce tymczasowe, do powstania nowego budynku posterunku. Zmniejszyła się też o jedną osobę obsada rewiru. Oby te zmiany nie spowodowały zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Wybory uzupełniające do Rady Miasta.
Wybory uzupełniające przeprowadzono 6.marca 2022 r. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym, w którym wybierano łącznie 1 radnego. Głosowania nie przeprowadzono ze względu na to, że zarejestrowany został tylko jeden kandydat na radnego. Radną została Dudek Renata Barbara z listy nr 1 KWW Szczytna 2022. Ślubowanie nowej radnej w najbliższym czasie.

Pomoc uchodźcom.
Na wiadomość o napaści Rosji na Ukrainę mieszkańcy Szczytnej niemal od pierwszego dnia zorganizowali się, by pomóc uchodźcom. Dzięki spontanicznej aktywności kilku młodych osób, które już wcześniej wykazały się działaniem w różnych społecznych sytuacjach, zebrano podstawowe, niezbędne artykuły, które przekazano osobom przekazującym je dalej. Z każdym dniem darów było więcej, gromadzono je i segregowano w sali MOK-u, a stąd przekazywano potrzebującym. W kolejnych dniach dary zbierano w aptekach, „Lewiatanie”, w SP i innych miejscach. Pierwsi uchodźcy znaleźli schronienie w prywatnych domach lub w udostępnianych im mieszkaniach, a także w lokalach udostępnionych przez pracodawców rodzin.
W drugiej połowie marca na przyjęcie większej ilości uchodźców przygotowywał się Zamek Leśna Skała.

Wydania: