INFORMACJA W SPRAWIE URUCHOMIENIA TERENOWEGO PUNKTU PASZPORTOWEGO W KŁODZKU

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001PASZ.jpg

W nawiązaniu do licznych zapytań Mieszkańców powiatu kłodzkiego, informujemy na jakim etapie są obecnie prace związane z uruchomieniem w Starostwie Powiatowy w Kłodzku – Terenowego Punktu Paszportowego. W budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K przygotowane i wstępnie wyposażone zostało pomieszczenie pod siedzibę Terenowego Punktu Paszportowego.
Obecnie czekamy na ofertę z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego.
Oczekujemy również na zlecenie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, wykonania dedykowanego łącza internetowego do planowanej siedziby Terenowego Punktu Paszportowego w Kłodzku.
Zlecenie wykonania łącza przez DUW jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu rekrutacji pracowników, a następnie ich przeszkolenia w Oddziale Zamiejscowym DUW w Wałbrzychu.
Uruchomienie Terenowego Punktu Paszportowego będzie możliwe po podpisaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego Porozumienia z Powiatem Kłodzkim, a takie będzie możliwe po „uzbrojeniu” siedziby w niezbędne łącza i sprzęt.
W związku z brakiem precyzyjnego określenia ile czasu będą trwały działania zarówno PWPW i DUW, jest nam bardzo trudno wskazać termin uruchomienia Punktu.
Oczywiście liczymy na to, że odbędzie się to jak najszybciej.

Wydania: