MEDALE „ZASŁUŻONY DLA POWIATU KŁODZKIEGO”

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
005.jpg

W czwartek, 10 listopada 2022 r. w Auli Arnoszta w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, podczas której Zarząd Powiatu Kłodzkiego w składzie: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk wicestarosta kłodzki, Piotr Marchewka etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Małgorzata Kanecka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Ryszard Niebieszczański członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Zbigniew Łopusiewicz przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – w imieniu Rady Powiatu Kłodzkiego wręczyli wspólnie Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”.
Uroczystość poprowadzili: Marek Mazurkiewicz – radny Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego.
Odznakę „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego” otrzymują osoby oraz instytucje, które swoją działalnością w szczególny sposób zapisały się w historii powiatu kłodzkiego. Jest ona wyrazem szczególnego wyróżnienia przyznawanego za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji powiatu w kraju i za granicą. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym – obywatelom polskim i cudzoziemcom, a także organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, podmiotom gospodarczym o różnych formach organizacyjno-prawnych i instytucjom działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wzór odznaki oraz sposób jej noszenia został zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Autorem projektu odznaki jest kłodzki artysta plastyk Bogdan Wieczorek. Po raz pierwszy uroczystość wręczenia odbyła się 16 grudnia 2016 r. w trakcie 10 uroczystej sesji RPK. W tym roku Radzie Powiatu przedstawiono 15 nominacji do odznaczeń. Wszystkie zostały pozytywnie zaaprobowane przez radnych.
Oto lista odznaczonych:
• Ryszard Bilan – artysta malarz, rzeźbiarz, związany z Kłodzkiem. Na co dzień mieszka w Paryżu. Animuje życie kulturalne Ziemi Kłodzkiej
• Wojciech Ciężkowski – geolog, profesor Politechniki Wrocławskiej. Zaangażowany w badania wód geotermalnych i mineralnych w powiecie kłodzkim.
• Krzysztof Filipowicz – wieloletni dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. Organizował sieć bibliotek na terenie powiatu kłodzkiego.
• Tomasz Gmerek – fotograf Ziemi Kłodzkiej, zarówno krajobrazów, jak i architektury. Jego prace publikowane były w wielu wydawnictwach oraz prezentowane na wystawach.
• Elżbieta Junak – wieloletnia działaczka Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Inicjatorka życia społecznego mieszkańców powiatu kłodzkiego.
• Klub Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój – Klub działa od 50 lat. Jego członkowie oddali w sumie ponad 8.000 litrów krwi.
• Klub Tańca „Rudan” – członkowie KT „Rudan” z Nowej Rudy byli wielokrotnie laureatami konkursów tańca towarzyskiego. Klub od wielu lat współorganizuje Noworudzkie Spotkania Taneczne.
• Leszek Michalski – samorządowiec, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Współzałożyciel „Grupy Rekonstrukcji Historycznej 47. Pruski Pułk Piechoty”.
• Ewa Miś-Krzemińska – kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. Współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.
• Międzyszkolny Klub Sportowy Duszniki-Zdrój – działający od 50 lat Klub wychował uczestników Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz medalistki i medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski.
• Piotr Paleczny – profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, pianista, pedagog, juror prestiżowych konkursów pianistycznych. Od 30 lat dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju.
• Krzysztof Stefaniak – biolog, kierownik Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Dyrektora RDOŚ we Wrocławiu przy rezerwacie przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” w Kletnie.
• Daria Szulc – wolontariuszka angażująca się w niesienie pomocy osobom potrzebującym oraz zwierzętom. Brała czynny udział m.in. w akcjach pomocowych podczas pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie.
• Elżbieta Ulatowska – delegatka Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Gminy Polanica-Zdrój. Współpracuje z Fundacją Odnowy i Modernizacji Wambierzyc, inicjatorka „Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej” i współinicjatorka Stowarzyszenia „Pstrąg Kłodzki”.
• Zespół „Waliszowianie” – zespół ludowy z Nowego Waliszowa, kultywujący tradycję i kulturę wsi Tarnowica Polna (dzisiejsza Ukraina). W tym roku „Waliszowianie” otrzymali prestiżową Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.
Uroczystą sesję uświetnił występ pary tanecznej z Klubu Tanecznego „Rudan” z Nowej Rudy.
Serdecznie gratulujemy Wszystkim odznaczonym !!!

Wydania: