Pytanie sondażowe nr 415: Które z ofert proponowanych w kawiarni preferujesz?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Proponowane odpowiedzi: a/ kawę, b/ drinki, c/ koktajle, d/ desery, e/ inne

Jak zmienił się w ciągu tego roku Twój status finansowy?
A oto odpowiedzi:
a/ polepszył się – 9,81 % naszym respondentom tak właśnie jest pomimo…, b/ pogorszył się – 66,67 % bo przecież wystarczy tylko popatrzeć co się dzieje…, c/ bez zmian – 23,52% – jakoś się jeszcze równoważy, d/ inne odpowiedzi – brak.

Wydania: