„Opowieści zapałczane – Matchbox Stories” – to projekt modernizacji wystawy stałej w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej

Autor: 
inf. MF
DSC_0022.jpg

Działania projektowe obejmują dwa etapy: pierwszy w 2022 roku dotyczył części ekspozycji przedstawiającej najdawniejsze sposoby niecenia ognia, zagadnienia ognia w religiach oraz dziejów samego Muzeum i jego zabytkowej siedziby. Etap drugi w 2023 roku obejmuje część wystawy stałej dotyczącej historii zapałki, zapalniczki oraz historii przemysłu zapałczanego.
Koncepcja modernizacji wystawy stałej zakłada rozbicie przestrzeni sali głównej na mniejsze sekcje, wprowadzenie do ekspozycji poligrafii wielkoformatowej, malowideł, instalacji przestrzennych oraz multimediów. Treści związane z szeroko pojętą filumenistyką i historią niecenia ognia dzięki zmianie narracji i jej postaci będą przedstawione w formie atrakcyjniejszej dla zwiedzających.
Grafiki umieszczone na etykietach zapałczanych wciągną nas w swój wielowymiarowy świat. Podążając za narracją obrazkową poznamy dzieje niecenia ognia przez człowieka. Etykiety stanowią wspaniały przykład sztuki projektowania graficznego. Inspirują do dzisiaj oszczędnością form, różnorodnością tematyki, prostotą i wyjątkowością. Dzięki nowoczesnym technikom poligraficznym możemy powiększać małe obrazki umieszczane na etykietach i prezentować za pomocą multimediów.
Ogień od zarania dziejów stanowi jedną z podstaw bytu człowieka: rozprasza mrok i odpędza złe duchy, chroni przed dzikimi zwierzętami i daje ciepło, a także zapewnia gorącą strawę.
Dzięki opanowaniu umiejętności rozniecania ognia mogła rozwijać się cywilizacja, a wraz z postępem zaczęto używać różnych narzędzi i metod krzesania ognia.

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej mieści się w dawnym kościele ewangelickim i szkole parafialnej wzniesionych w latach 1821-1823 wg projektu Karla Schinkla.
Muzeum działa od 1964 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, zabezpieczaniem, naukowym opracowywaniem oraz eksponowaniem obiektów związanych z historią niecenia ognia oraz historią regionu.

Wydania: