Co w trawie piszczy

Autor: 
Katarzyna Redmerska
kaśka.jpg

DESZCZÓWKA
Mieszkańcy Kudowy Zdroju nie garną się do gromadzenia wody opadowej w obrębie swoich posesji. Mimo możliwości uzyskania dopłaty w tym temacie, konkretnie środków na zakup zbiorników – nie ma chętnych do wniosków złożonych indywidualnie czy wspólnotowo. Jak widać program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Moja woda”, którego celem jest oszczędzanie wody z sieci a propozycja zainwestowania w przydomowe pojemniki wyłapujące deszczówkę – nie trafił na podatny grunt. Bez komentarza.
MAGAZYN
Jeszcze w tym roku firma Panattoni Europe zamierza rozpocząć budowę hali magazynowo-składowej w Kłodzku. W ogólnym zamierzeniu jest powstanie kompleksu obiektów o łącznej powierzchni ok. 60 tys. m2, jeśli znajdą się zainteresowani ich wydzierżawianiem. W planach amerykańskiego inwestora z Kalifornii jest zatrudnienie 450 pracowników. Z inwestorami zamierza spotkać się burmistrz Michał Piszko, aby uzyskać pewną informację, co do terminu realizacji zadania. No, no, no.
MEDAL
Burmistrz Kłodzka Michał Piszko został odznaczony srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Odznaczenie odebrał wiceburmistrz Sebastian Nowak podczas sesji Rady Miejskiej w Sali Rajców miejscowego ratusza. Medal, który wręczyli reprezentanci uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, jest podziękowaniem za pomoc w utworzeniu strzelnicy oraz wieloletnią i owocną współpracę. Gratulacje!
HYDROELEKTROWNIA
W Bystrzycy Kłodzkiej gościła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która wraz z burmistrz miasta Renatą Surmą, parlamentarzystami oraz grupą inżynierów, rozmawiała z mieszkańcami na temat zapowiedzianej budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa. Jak tłumaczyła minister Moskwa, inwestycja potencjalnie, gdyby tutaj się wydarzyła, to jest to zaspokojenie potrzeb energetycznych około 750 tysięcy gospodarstw domowych. Burmistrz zaś zapewniała, że w przypadku, gdyby inwestycja nie została zrealizowana to studium zagospodarowania przestrzennego zostanie zmienione w taki sposób, aby miejscowość Młoty mogła się rozwijać w innym kierunku. Przypomnijmy, że mieszkańcy Młotów i okolic są od kilkudziesięciu lat pozbawieni możliwości swobodnego dysponowania swoimi nieruchomościami. Ostateczna decyzja co do elektrowni zostanie podjęta przez Polską Grupę Energetyczną i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na przełomie czerwca i lipca. Bez komentarza.
MODERNIZACJA
Najprawdopodobniej budynek, gdzie mieści się Kłodzki Ośrodek Kultury – przejdzie zasłużoną modernizację. Wszystko zależy od zdobycia przez gminę funduszy zewnętrznych, między innymi z programu rządowego „Polski Ład”, o które zawnioskowała. Jak wskazuje burmistrz miasta Michał Piszko, uzyskane środki zostałyby przeznaczone na położenie świeżej elewacji. Natomiast termomodernizację obejmującą wymianę okien i stolarki drzwiowej, miasto chce sfinansować z pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fiu, fiu.
SZAMBO
Duże wyzwanie dla Kudowy Zdroju stanowi ochrona gruntów przed przedostawaniem się do nich ścieków. Prowadzone są kontrole przydomowych oczyszczalni oraz szamb pod kątem ich szczelności oraz systematycznego opróżniania. Władze miejskie robią wszystko, by uczynić uzdrowisko bardziej przyjazne środowisku. Niestety wyniki kontroli nie napawają optymizmem. Jak zauważa burmistrz Aneta Potoczna, w wielu nieruchomościach podłączonych do sieci wodociągowej ilość dostarczanej wody daleko odbiega od ilości wywożonych ścieków. Odnotowane są też gospodarstwa, które w ogóle nie dostarczają ścieków. W opinii Burmistrz około 90 proc. szamb znajdujących się w użytkowaniu na obszarze Kudowy jest nieszczelnych. Włodarz Potoczna liczy, że być może poskutkuje pozytywnymi efektami zalecenie gminom przez  rząd, aby uaktualniły swoje regulaminy utrzymania czystości i porządku na administrowanym obszarze. Musi w nich znaleźć się nakazowo wskazanie częstotliwości opróżniania szamb. Jak podkreśla Burmistrz, państwo jednak powinno określić sankcje, jakie mogą grozić za niewywiązywanie się z tego obowiązku. Nic dodać, nic ująć.
GOSPODARSTWO
W jednym z mieszkań w Kłodzku, funkcjonariusze policji, po wcześniejszym zebraniu informacji, odkryli małe gospodarstwo narkotykowe. 23 – letni właściciel został zatrzymany. W swoim domowym gospodarstwie jegomość posiadał ponad 550 porcji marihuany, 3 porcje amfetaminy, a także 29 roślin konopi indyjskich w fazie wzrostu, o różnych rozmiarach. Ponadto w mieszkaniu znajdował się sprzęt do nielegalnej uprawy konopi indyjskich – namiot termiczny zaopatrzony w lampy grzewcze, wentylatory, termometr z funkcją mierzenia wilgotności oraz programatora czasowego. O lala!
NATURA
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego czeka Kletno, Janową Górę i Sienną – to wynik zwiększonego zainteresowania inwestowaniem na ich obszarach. O tym, czy wszystkie tereny przewidziane do zagospodarowania w Górach Złotych i Masywie Śnieżnika na obszarze gminy strońskiej zmienią swoje przeznaczenie, zdecyduje stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ma to związek z prowadzoną inwentaryzacją przyrodniczą w odniesieniu do programu Natura 2000 – w jej wyniku wskazane zostaną tereny, które będą objęte większą ochroną z racji występowania unikatowych okazów fauny i flory. Wow.
BIURO
Otwarcie biura paszportowego w Kłodzku było w pełni zasadne. Z danych statystycznych przedstawionych przez Starostwo Powiatowe wynika, że do tej pory, począwszy od dnia otwarcia punktu w październiku ub. r. – z usług skorzystało 2990 osób, z których 1913 otrzymało paszporty. Za pośrednictwem TPP paszport mogą załatwić mieszkańcy nie tylko powiatu kłodzkiego. Ho, ho.
SPÓŁKA
Władze Polanicy Zdroju zdecydowały o powołaniu do życia nowego podmiotu – spółki Polanickie Usługi Miejskie, która rozpoczęła działalność z początkiem tego roku. Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, Miejski Zakład Komunalny był bardzo obciążony i stwierdzono, że nie można go jeszcze bardziej dociążać. Tak powstał pomysł na PUM, czyli spółkę, która zajęła się obsługą wszystkich parkingów gminy, a także obsługą całej miejskiej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej systematycznie rozbudowywanej. Nowo powstałemu podmiotowi przypisano zadania natury estetyczno-porządkowej. Sie porobiło.
PREZYDENT
Czeski prezydent elekt, Peter Pavel odwiedził Kudowę Zdrój. Nie była to wizyta państwowa, jedynie małe prywatne zakupy z żoną na tutejszym targowisku. Państwo Pavel byli pewnie zachwyceni zakupami. Niestety ich rodacy już nie tak bardzo. Jak napisał czeski portal Parlamentni listy – „To naprawdę paradne. Generał pojechał ze swoimi ochroniarzami, żeby zaoszczędzić kilka koron na targu w Polsce”. Cóż, kryzys dotyka wszystkich…
STODOŁA
W Pasterce ma stanąć pokaźny budynek przypominający nowoczesną stodołę, z przodu elegancki podjazd, parking i neon z napisem „Centrum Wypoczynku Rodzinnego Archidiecezji Wrocławskiej”.
Decyzję o pozwoleniu na budowę wydał starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Sąsiedzi planowanej inwestycji złożyli jednak do niego wniosek o wznowienie postępowania, żeby wyjaśnić, jak tak duży obiekt wpłynie na ich życie. Domagają się też od Wojewody Dolnośląskiego, by unieważnił decyzję Starosty. 
Pasterka to wieś łańcuchowa o średniowiecznym rodowodzie, z dobrze zachowanym historycznym układem zabudowy. Większość to oryginalne, przedwojenne budynki, a kościół i cmentarz są pod ścisłą ochroną konserwatorską. Bez komentarza.
PUMPTRACK
Młodzież z Międzylesia poprosiła władze miejskie o zainwestowanie w pumptracka – nieduży obiekt z pofałdowanym torem do jazdy po nim jednośladem napędzanym siłą mięśni. Burmistrz miasta Tomasz Korczak nie widzi powodów, by nie spełnić prośby – szykowana jest dokumentacja, aby można było wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu ministerialnego i samorządowego na szczeblu województwa. Szacunkowa wartość pumptracka, to około 1 mln zł. Gospodarze gminy muszą zapewnić trzecią część pieniężną tego przedsięwzięcia. Obiekt miałby stanąć nieopodal międzyleskiej szkoły. Życzymy powodzenia!
JASKINIA
Jest oferent zainteresowany wykonaniem prac w obrębie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie – to firma „Skomar”, która wybudowała wieżę na Śnieżniku. Ich cel, to udostępnienie do turystycznego zwiedzania Sali Mastodonta i przyległości. Cykl robót może potrwać 3 – 4 lata. Jak tylko zostanie zawarta umowa z inwestorem, zabierze się on do pracy. Bez komentarza.
SANIE
W Międzygórzu odbyły się zawody w zjeździe na saniach rogatych. Impreza od lat  ma swoje miejsce w kalendarzu wydarzeń zimowych w gminie Bystrzyca Kłodzka. Przyciąga uczestników z całej Polski. Zawodnicy połączeni w pary, rywalizują między sobą w zjeździe na czas oraz w pomysłowości na przebranie podczas zjazdu na saniach. Organizatorem wydarzenia jest gmina Bystrzyca Kłodzka, sołectwo Międzygórze oraz Nadleśnictwo Międzylesie. Wow.
EKOLOGIA
7,6 mln zł będzie kosztować Kłodzko realizacja ekologicznego projektu (w planach zielona starówka i deszczowy ogród), dofinansowanego z funduszy norweskich. Rozstrzygnięto przetarg na to zadanie, a raczej kilka odrębnych zadań, zmiany obejmą bowiem kilka miejsc w mieście. Bez komentarza.

Wydania: