Informacje z kłodzkiego Ratusza

Autor: 
inf. Bartłomiej Terlecki
1.jpg
10.jpg
3.jpg
6.jpg
9.jpg
7.jpg

Laptopy dla seniorów
Dla dwóch działających w Kłodzku klubów Senior+ przekazaliśmy osiem laptopów.
Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach realizacji zadania pt. Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w klubach Senior+ w Gminie Miejskiej Kłodzko.
Nowy sprzęt umożliwi przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój kompetencji medialnych i wzrost sprawności kłodzkich seniorów.

Medal dla Burmistrza
Burmistrz Michał Piszko został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony dla Ligi Obrony Kraju. Wyróżnienie to jest podziękowaniem za wieloletnią współpracę LOK z Urzędem Miasta w Kłodzku. Do uznania dla zasług Burmistrza oprócz wcześniejszych działań przyczyniły się także te ostatnie, związane z budową w naszym mieście strzelnicy sportowej.

Polski kontyngent w Kosowie
W jednostce 22 Batalionu Piechoty Górskiej, rodziny i zaproszeni goście pożegnali żołnierzy wyjeżdżających w ramach PKW KFOR na misję stabilizacyjną do Kosowa. Dowódcą 47 zmiany polskiego kontyngentu będzie dotychczasowy dowódca kłodzkiego batalionu, ppłk Marcin Sudek. Wszystkim wyjeżdżającym życzymy powodzenia i szczęśliwego powrotu do Polski.

Ławeczka od miasta Bensheim
Z okazji 25 rocznicy współpracy partnerskiej Kłodzka i Bensheim  na Placu Miast Partnerskich stanęła wyjątkowa ławka – to prezent od naszego zaprzyjaźnionego miasta z Niemiec.
W Kłodzku gościliśmy panią burmistrz miasta Bensheim, Christine Klein. Dziękujemy za wizytę i piękny prezent.

31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W rynku odbył się kolejny finał WOŚP. Kłodzki sztab zorganizował m.in. wystawę pojazdów, czy pokazy ratownictwa medycznego, były kramy ze smakołykami. O godz. 16:00 rozpoczęły się występy artystyczne i licytacje. Imprezę jak co roku zakończyło Światełko do nieba – tradycyjnie już w Kłodzku, bez huku i błysku fajerwerków, a przy użyciu rozdawanych przez organizatorów zimnych ogni. W tym roku z puszek i e-puszek dzięki Państwu hojności udało się zebrać 150 595,61PLN. Do tej rekordowej już sumy dojdzie kwota z licytacji internetowych. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.

Jubileusze par małżeńskich
Centrum Aktywności Lokalnej gościło pary obchodzące brylantowe i złote gody. Dostojni jubilaci otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP, kwiaty oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim Państwu jeszcze raz życzymy wielu wspólnych lat w szczęściu i zdrowiu.

Cyklostrada Dolnośląska – rozwój tras rowerowych
W Urzędzie Gminy w Kłodzku odbyło się spotkanie, w czasie którego omawiano długoterminowy program rozwoju dolnośląskich tras rowerowych. Ich sieć ma mieć docelowo 1800 km. Jeszcze w tym roku ruszają kompleksowe prace nad projektem tego założenia. Bardzo ciekawą opcją jest rozszerzenie szlaków rowerowych tak, by przebiegały po nieczynnych już trasach kolejowych. Program jest przewidziany na kilka lat i jeśli dojdzie do jego pełnej realizacji, także Ziemia Kłodzka pokryje się imponującą siecią tras przeznaczonych dla cyklistów.

Podpisanie umów programu Ciepłe mieszkanie
3 lutego w Szczawnie-Zdroju burmistrzowie i wójtowie podpisali umowy na realizację programu Ciepłe mieszkanie, w ramach którego do 22 gmin subregionu wałbrzyskiego trafi niemal 90 mln PLN. Program adresowany jest dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. PLN. Z programu  do Gminy Miejskiej Kłodzko trafi 525.000 PLN.

Wydania: