DOBIEGA KOŃCA PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ WAMBIERZYCE – RASZKÓW

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001w.jpg

Zbliża się zakończenie prac na drodze powiatowej nr 3331D Wambierzyce – Raszków na odcinku 1,2 km.
Jak informuje Piotr Marchewka – etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, w trakcie realizacji tego zadania wykonano:
- nową podbudowę drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
- nową nawierzchnię jezdni,
- przebudowę odwodnienia drogi (rowów, przepustów pod drogą i pod zjazdami),
- przebudowę zjazdów, profilowanie i utwardzenie poboczy materiałem kamiennym.
Koszt całej inwestycji wyniósł 898 527,79 zł, z czego koszty ponieśli wspólnie:
- 449 264,00 zł Gmina Radków,
- 449 263,79 zł Powiat Kłodzki.
Wykonawcą robót na tym odcinku jest PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH DROGMOST Sp. z o.o. w Kłodzku

Wydania: