Otwarto oferty na remont drogi powiatowej w Jugowie

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
001.jpg

Po przeprowadzonych remontach dróg powiatowych w Nowej Wsi Kłodzkiej, Czerwieńczycach i Bożkowie, przyszedł czas na remont drogi w Jugowie.
W piątek 4 sierpnia br., w wyniku przeprowadzonego przetargu przez Powiat Kłodzki, otwarto złożone oferty na wykonanie remontu drogi powiatowej w Jugowie.
Najtańszą ofertę złożyła firma Eurovia na kwotę 2 153 133 zł.
Teraz jest czas na dopełnienie formalności i będzie można zacząć prace remontowe.
Na realizację tego zadania stworzono montaż finansowy i pozyskano środki: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gminy Nowa Ruda, Nadleśnictwa Jugów oraz udział własny Powiatu Kłodzkiego.
Zakres zadania obejmie remont drogi na długości 3,673 km – jest to odcinek od wiaduktu kolejowego przez miejscowość Jugów.
Remont drogowy będzie obejmował teren po zrealizowanej inwestycji gminnej – ułożonej kanalizacji deszczowej.
Jeszcze tylko wykonawca kanalizacji musi dokończyć porządki na placu budowy, i po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą, będzie można rozpocząć prace.
W ramach robót wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, również zostaną wykonane pobocza z kruszywa i wyremontowane odwodnienia.
Jak podkreśla Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego: cieszymy się, że inwestycja w Jugowie już niebawem zostanie przeprowadzona. Dziękuję przede wszystkim Zarządowi Powiatu Kłodzkiego, który od początku widział potrzebę tej inwestycji. Dziękuję również Radzie Powiatu za wprowadzenie inwestycji do budżetu powiatu.
Wkrótce ruszy remont.
Prace na drodze przewidziane są do końca października bieżącego roku.
Podczas prowadzonych prac remontowych na drodze prosimy o zachowanie ostrożności.

Wydania: