Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska
kaśka.jpg

HALA
W Kłodzku na kompleksie stadionowym być może powstanie hala o lekkiej konstrukcji. Obiekt miałby sprzyjać rozgrywkom zespołowym i odciążyć aktualnie eksploatowaną halę. Byłby ogrzewany i dostępny przez cały rok.
Burmistrz Michał Piszko mówi, że władze miejskie analizują budżetowe możliwości – przedsięwzięcie jest oszacowane na 7,7 mln zł. O lala!
POMIAR
W Stroniu Śląskim zainstalowano dwa urządzenia pomiarowe do kontroli stanu powietrza. Jak zapowiadają władze, w mieście mają pojawić się kolejne, co da lepsze podstawy do oceny sytuacji związanej z niską emisją spalin. Mimo, że w Stroniu Śląskim doprowadzono do wymiany na proekologiczne sporą liczbę pieców węglowych, to nadal są dni w okresie grzewczym, gdy pojawia się gęsta zawiesina spalin. Bez komentarza.
RONDO
Rondo w Kłodzku na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego, Kościuszki i Malczewskiego w Kłodzku – będzie na razie bez imienia. Wszystkiemu winny jest projekt uchwały Rady Miejskiej Kłodzka, regulujący kwestię nazewnictwa ulic i placów. Jak mówi burmistrz Michał Piszko, w związku z tą okolicznością kwestia nadania imienia nowemu rondu została zawieszona. Temat będzie podjęty już po przyjęciu uchwały. Najprawdopodobniej zainteresowanym nim osobom lub organizacjom ponownie przyjdzie zgłosić propozycje spełniające zapisy tej uchwały. Sie porobiło.
GOŁĘBNIK
We wsi Różanka, w gminie Międzylesie odrestaurowany został zabytkowy gołębnik. Obiekt otrzymał Dolnośląski Laur Konserwatorski 2023 w zakresie zabytków nieruchomych. Autorką programu konserwatorskiego i wykonawczynią prac renowacyjnych była dr Anna Zaręba. Gratulacje!
POMOC
Kudowa Zdrój, gdy pojawiły się państwowe fundusze przeznaczone na renowację budowli wpisanych do rejestru zabytków – postanowiła wesprzeć starania właścicieli takich nieruchomości. Jak mówi burmistrz Aneta Potoczna, prac konserwatorskich lub remontowych wymagają zabytkowe kościoły. Wskazano je przy pierwszym naborze wniosków. Przy drugim podejściu zachęcano wspólnoty mieszkaniowe posiadające budynki ze statusem zabytku, aby wykazały zainteresowanie możliwością zdobycia środków zewnętrznych. Wybrano osiem obiektów. Zgłoszony do renowacji został także budynek Urzędu Miasta oraz budynek gminny. Przyznano dofinansowanie tylko na magistrat. Przy kolejnych naborach władze powrócą do tych wniosków. Nic dodać, nic ująć.
INKUBATOR
W odrestaurowanych pomieszczeniach Białych Koszar na terenie Fortu Owcza Góra w Kłodzku, niebawem zagoszczą małe i średnie firmy. Zaadoptowane pod innowacyjne przedsiębiorstwa obiekty, wpisują się w większy projekt, w ramach którego powstają też inkubatory w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich. Łączna wartość kłodzkiej inwestycji wynosi 16,5 mln zł, a jej dofinansowanie to ponad 8,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ze środków Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. No, no, no.
PRZEDSZKOLE
W Polanicy Zdroju powoli kończy się budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Otwarcie przewidziane jest na początek przyszłego roku. Obiekt jest energooszczędny, z panelami słonecznymi i pompami ciepła. Zastosowano też rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej. Bez komentarza.
DRZEWO
Laureatem konkursu na drzewo najbardziej wpisujące się w przestrzeń Kłodzczyzny został Jesion Wyniosły „Bolko”, rosnący obok schroniska „Pod Muflonem” w Dusznikach Zdroju. W następstwie publicznego głosowania na wcześniej podanych nominantów, otrzymał on tytuł „Drzewa powiatu kłodzkiego 2023”. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Kłodzkiego i władze dusznickiego kurortu odsłonili uroczyście obok laureata pamiątkową tabliczkę. Gratulacje!
EKOPRACOWNIA
W Gorzanowie otwarto pierwszą w powiecie kłodzkim ekopracownię, mieści się w szkole prowadzonej przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowa. Ekopracownia uzyskała wsparcie finansowe od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jak mówi prezes TMG Robert Duma, ekopracownia jest pewnym zwieńczeniem działania, w którym metoda projektowa realizowana poprzez doświadczenie, naukę z zabawą, okazuje się najlepszą formą dla dzieci. Przewidywane są zajęcia dla seniorów w ramach kontynuacji wcześniejszego zadania w ramach lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji. Angażowane w to będą własne fundusze Towarzystwa. Bez komentarza.
ELEKTROWNIA
W Bystrzycy Kłodzkiej, w sali Urzędu Stanu Cywilnego – PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach. Celem umowy jest zapewnienie finansowania budowy elektrowni o planowanej mocy około 1050 MW. Według ustaleń w niej zawartych, NFOŚiGW obejmie 49 proc. udziałów w spółce celowej PGE Inwest 12, odpowiedzialnej za budowę ESP Młoty. PGE zachowa większościowy pakiet udziałów – 51 proc. Ho, hoho.
SAMOCHÓD
Strażacy z jednostki OSP w Słonem zostali posiadaczami lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd przyczyni się do poprawy operatywności straży. Niebawem taki sam samochód trafi do strażaków ochotników z OSP w górnej Kudowie. Od jakiegoś czasu kierowali prośby do władz miejskich o pomoc w zrealizowaniu niezbędnego dla jednostki zakupu. Wow.
JUBILEUSZ
Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej obchodzi 75 lat swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się z udziałem prezesa Zarządu Głównego Jerzego Kapłona. Wręczone zostały odznaczenia organizacyjne, listy gratulacyjne i inne wyróżnienia. Gratulacje!
OTWARCIE
W Bystrzycy Kłodzkiej otwarto dla zwiedzających dawne więzienie i browar. Wydarzenie podkreślono symbolicznym przecięciem wstęgi, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przywrócenie obiektu do życia. Koszt prac wyniósł 4 944 tys. zł. Po zakończeniu remontu pozostało jeszcze ponad 150 tys. zł, które zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej – umożliwi dostosowanie części pomieszczeń do potrzeb gastronomicznych. Istnieje plan, aby w przyszłości w obiekcie znalazła się restauracja, winiarnia lub browar. Będzie to możliwe dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych prac i uzyskaniu zgód od instytucji sanitarnych i straży pożarnej. Wow.
KOMPLEKS
Rudnicki kompleks dworski popada w ruinę. Instytucja, która nim zarządza, nie ma funduszy, aby powstrzymać ten proces, ponadto pod swoim zarządem ma podobne nieruchomości. Władze gminy stoszowickiej wysunęły propozycję, aby przejąć zarządzanie tym obiektem. Jak mówi wójt Paweł Gancarz, szkoda, aby to wszystko niszczało. Włodarz liczy na wsparcie KOWR-u przy projektach, które gmina opracowuje, choćby na udział własny. Rudnicki kompleks zabytkowy miałby być sukcesywnie udostępniany turystom. Wieża przypałacowa mogłaby posłużyć za platformę widokową, a obiekty gospodarcze – po remontach zadaszenia – stać się przykładem dawnej architektury gospodarstwa dworskiego. Życzymy powodzenia!
TRAKT
Szlak pieszo-rowerowy pomiędzy Batorówkiem a Karłowem – został otwarty dla turystów. Na uroczystym otwarciu obecni byli przedstawiciele Parku Narodowego Gór Stołowych, Lasów Państwowych, samorządowcy gminni i powiatowi, inwestorzy oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. Kręgielny Trakt został wyłączony z ruchu pojazdów spalinowych. Drogę asfaltową przekształcono na nowy trakt wybrukowany kostką z lokalnego piaskowca. Udało się to dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Gratulacje!
POSTERUNEK
Gmina Szczytna przekazała działkę a policja wygospodarowała fundusze na jej zabudowę – tym sposobem zbudowany zostanie posterunek policji w Szczytnej, który ma zapewnić odpowiedni standard pracy ośmiu funkcjonariuszom.
Kompleks będą tworzyć: budynek administracyjny i garaż z pomieszczeniem technicznym. Obiekt ma być gotowy w roku 2024. Fiu, fiu.
OBIEKT
Na terenie dawnego cmentarza poewangelickiego w rejonie osiedla Wojciecha w Kłodzku, powstaje obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy. Trwają prace przy urządzaniu miejsca parkowo-sportowego. Podzielone zostanie na kilka stref: piknikową, sportową z małym boiskiem do gry w piłkę nożną, koszykówkę bądź siatkówkę. Jak mówi burmistrz Michał Piszko, powstanie łąka pamięci odnoszącą się do cmentarzy ewangelickiego i wojskowego z czasów niemieckich. Zostaną poprowadzone alejki pamięci, na których znajdą się opisy oraz fotografie. Zaplanowane na obiekcie alejki będą ekologiczne. Otwarcie ma nastąpić jeszcze w tym roku. Bez komentarza.
DRUKARZ
Firma „Tamir”, jeden z bardziej zauważalnych podmiotów w branży drukarskiej, w Bystrzycy Kłodzkiej – chcąc sobie zapewnić napływ młodych pracowników, zdecydowała się na patronowanie klasie o profilu drukarz offsetowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. W siedzibie ZSP wicestarosta powiatu kłodzkiego Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka, dyrektorka ZSP Dorota Łakucewicz i wiceprezes „Tamiru” Michał Krywulec podpisali umowę o współpracy. Bez komentarza.
PROJEKT
Ładnieje starówka w Kłodzku. Wszystko za sprawą realizacji projektu dotyczącego zazieleniania i ukwiecania tej części miasta. Sukcesywnie instalowane są kolejne elementy tzw. małej architektury: w jednych miejscach są to okazałe donice, w innych roślinne ściany. Każdy obszar poddawany tego rodzaju działaniom ma swoją koncepcję przygotowaną przez specjalistów. Bez komentarza.

Wydania: