BUDŻET OBYWATELSKI POWIATU KŁODZKIEGO 2024 DO REALIZACJI

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg
02.jpg

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz Powiatu Kłodzkiego z pomysłodawcami zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego zaplanowanego do realizacji w 2024 roku.
Pomysłodawców, społeczników przywitał Zbigniew Łopusiewicz Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego wraz z Małgorzatą Jedrzejewską-Skrzypczyk wicestarostą kłodzkim, Piotrem Marchewką i Małgorzatą Kanecką członkami Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Zostały wręczone listy gratulacyjne inicjatorom projektów wybranych do realizacji z BO w 2024 r.
O zakwalifikowaniu zadania do realizacji, decydują ostatecznie mieszkańcy powiatu, którzy głosują na poszczególne projekty. Do realizacji przechodzą projekty, które uzyskały najwięcej głosów.
Zarząd Powiatu Kłodzkiego, widząc duże zainteresowanie mieszkańców aktywnie zgłaszających projekty do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego, zwiększa corocznie kwotę budżetu o 15 tys. zł. Na rok 2024 jest zaplanowana kwota 180 tys. zł, dzięki czemu będzie można zrealizować więcej zadań, w tym roku jest przewidzianych 12.
WYBRANE głosami mieszkańców zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 przedstawiają się następująco:
I miejsce
Wnioskodawca: Monika Franasowicz
Tytuł projektu: TIK w edukacji włączającej
Liczba oddanych głosów 1100
II miejsce
Wnioskodawca: Robert Zynkowski
Liczba oddanych głosów 945
Tytuł projektu: Remont dwóch gabinetów lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia
III miejsce
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Bożkowie
Liczba oddanych głosów 820
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie
strażaków w ubrania specjalne
IV miejsce
Wnioskodawca: Waldemar Zieliński
Liczba oddanych głosów 776
Tytuł projektu: Historia bystrzyckiej fotografii
V miejsce
Wnioskodawca: Alicja Rogala
Liczba oddanych głosów 763
Tytuł projektu: Doposażenie w sprzęt sportowy ZST w Kłodzku
VI miejsce
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej
Liczba oddanych głosów 705
Tytuł projektu: Doposażenie w specjalistyczny sprzęt strażaków z OSP Ścinawka Średnia
VII miejsce
Wnioskodawca: Lidia Niekraś
Liczba oddanych głosów 668
Tytuł projektu: 0-biegniemy dookoła Ziemi
VIII miejsce
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzku
Liczba oddanych głosów 610
Tytuł projektu: Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP w Kłodzku
IX miejsce
Wnioskodawca: Mariola Bil
Liczba oddanych głosów 558
Tytuł projektu: Strefa relaksu w KSP
X miejsce
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Obywatelskie „Kulturalny Zakątek" z Lewina Kłodzkiego
Liczba oddanych 546
Tytuł projektu: „Prawdziwy talent wymaga sceny? Dajmy mu scenę!" - zakup składanej sceny wewnętrznej/zewnętrznej z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne, sportowe i artystyczne dla
wszystkich podmiotów działających pro-bono na rzecz mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki
XI miejsce
Wnioskodawca: Paweł Gancarz
Liczba oddanych głosów 545
Tytuł projektu: Ratownictwo wysokościowe
XII miejsce
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszkowie
Liczba oddanych głosów 525
Tytuł projektu: Zakup wyposażenia i umundurowania OSP Domaszków
Wszystkim pomysłodawcą, aktywnym społecznikom, którzy chcą zmieniać na lepsze rzeczywistość lokalną, serdecznie gratulujemy.

Wydania: