I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w roku 2024. Nowy Zarząd Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
01.jpg

W środę 31 stycznia 2024 r. podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego radni wybrali nowy Zarząd Powiatu Kłodzkiego.
Wybór nowego Zarządu Powiatu Kłodzkiego podyktowany był faktem powołania Macieja Awiżenia, który przez 13 lat sprawował urząd Starosty Kłodzkiego na stanowisko Wojewody Dolnośląskiego.
Rada Powiatu Kłodzkiego na stanowisko Starosty Kłodzkiego powołała Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk, która do tej pory była wicestarostą kłodzkim.
Jej zastępcą głosami radnych został wybrany Piotr Marchewka, dotychczasowy etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
Nowym etatowym członkiem Zarządu Powiatu Kłodzkiego został Michał Cisakowski, który do tej pory pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego.
Nieetatowymi członkami Zarządu Powiatu Kłodzkiego pozostali Małgorzata Kanecka oraz Ryszard Niebieszczański.
Rada na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu wybrała Anitę Piszko.
Ponadto radni podczas I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego przyjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłodzkiego, podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka, ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, czy też przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego za lata 2021.
Przygotowany raport przez firmę EKO-TEAM z wykonania Programu Ochrony Środowiska, przedstawił Sebastian Kulikowski.
Również uchwałą Rady Powiatu został wybrany opiekun Młodzieżowej Rady Powiatu Kłodzkiego, którym został Michał Cisakowski.
Na I sesję Rady Powiatu Kłodzkiego, z odwiedzinami zawitał Zbigniew Szczygieł radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Wydania: