Informacje ze Starostwa Kłodzkiego - Wyremontowane łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

01.jpg
02.jpg

1 lutego 2024 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanych łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatu Kłodzkiego:
Piotr Marchewka w nowej funkcji jako wicestarosta kłodzki, Robert Duma wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Tadeusz Zieliński radny powiatowy, Bogumił Zwardoń dyrektor PCPR, a także Patrycja Mikołajczyk dyrektor DPS, kadra pracownicza i mieszkańcy bystrzyckiego DPS-u.
W domu przeprowadzono kompleksową modernizację łazienek na I i II piętrze w budynku przy Placu Szpitalnym z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Prace wykonane w ramach tego zadania polegały na wymianie okładzin ściennych i podłogowych, montażu nowych sanitariatów, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej.
Prace remontowe trwały od września do grudnia 2023r., a całkowity koszt remontu łazienek wyniósł 179 034,00 zł.
Powiat Kłodzki dofinansował tą inwestycję wkładem własnym  w wysokości 93 084,00 zł, kwota dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 85 950,00 zł.
Ponadto, w celu poprawy warunków pracy i obniżenia ryzyka zawodowego, w łazienkach na ul. Górnej 23 i Placu Szpitalnym 5 zostały zamontowane dwa podnośniki podsufitowe typu „LUNA”. Koszt całego projektu wyniósł 38 206,00 zł. Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej uzyskał dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 30 564,80 zł, pozostała część została pokryta ze środków Powiatu Kłodzkiego.