„BYSTRZYCA JEST KOBIETĄ"

„BYSTRZYCA JEST KOBIETĄ"

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej pt. BYSTRZYCA JEST KOBIETĄ - jest to prezentacja prac artystek bystrzyckich: Marzeny Kapicy, Katarzyny Surówki, Marii Śliwowskiej, Barbary Pawłowskiej. Wystawę pod patronatem Renaty Surmy - burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - można zwiedzać do 26 maja.