Starosta Awiżeń na Kongresie Regionów

Autor: 
inf. M. Zilbert
kongres.jpg

Starosta Maciej Awiżeń w roli eksperta wziął udział w panelu dyskusyjnym (12.06.) pn. „Plany transportowe. Współpraca samorządów różnych szczebli w przewozach pasażerskich” podczas odbywającego się w Świdnicy w dniach 11-13 czerwca br. IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów. Od pierwszej edycji Kongres stał się miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych oraz 56 paneli dyskusyjnych. W dyskusji o planach transportowych wzięli udział m.in. starosta świdnicki Zygmunt Worsa i dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWD Wiktor Lubieniecki. Od 2017 roku publiczny transport zbiorowy będzie wykonywany wyłącznie na podstawie ustawy, która weszła w życie w 2011 roku. Niesie to za sobą konieczność wprowadzenia do tego czasu na poziomie gmin, powiatów i województw nowych szczegółowych planów i rozwiązań komunikacyjnych. Powiat Kłodzki, jako jeden z niewielu w województwie dolnośląskim ma sprawnie funkcjonujący i zarządzany PKS. Dzięki temu przewoźnik nie tylko się bilansuje, ale także rozwija
i przy utrzymaniu tej tendencji, powiat dużo łatwiej i taniej będzie mógł wywiązać się z ustawowego obowiązku, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Wydania: