Stanowisko Twojego Ruchu w 100 dni nowej władzy samorządowej Kłodzka

Autor: 
za Zarząd Klubu PTR Zygmunt Jakubczyk

Dobry obyczaj demokratycznych reguł nakazuje udzielenie kredytu zaufania nowo wybranej władzy w postaci symbolicznych 100 dni. Jeszcze lepszy nakazuje, aby po tych dniach, nowo wybrana władza sprawozdała na ile i jak mocno wdrożyła się w problematykę rozliczenia tego, co ogólnie złem nazwane zostało, a także i może przede wszystkim dobraniu takich współpracowników, którzy staną się gwarantem realizacji nowo wytyczonych kierunków działania, dających wyborcom pewność i przekonanie, że odsunięcie od władzy poprzedniej ekipy z udziałem burmistrza Bogusława Szpytmy było decyzją właściwą, a oddany głos sprzeciwu dla polityki nepotyzmu, niegospodarności, rozpasania władzy i wielu innych zjawisk patologicznych na polu samorządu lokalnego w całości znajduje akceptację środowiska lokalnego.
Wynik wyborów pokazał, że inicjatywa Referendum lokalnego z 2012 roku była ze wszech miar uzasadniona. Dziś z całą pewnością powiedzieć można, że w pogromie wyborczym poprzedniej ekipy mieliśmy swój zdecydowany udział. Nie jest tajemnicą, że Ruch Palikota udzielał zdecydowanego poparcia zarówno inicjatywie przeprowadzenia referendum, jak i poparcia w II turze wyborów kandydata na burmistrza Michała Piszkę.
Żywiliśmy nadzieję, że wybór ten spowoduje wiele istotnych zmian,
a przede wszystkim odpolitycznienie samorządu, przywracającemu obywatelom wiarę w samorządność. Oczekiwaniem naszym była realizacja przedwyborczych obietnic kandydata, a w szczególności:
1. W przypadku uzyskania wyniku wyborczego dającego mandat Burmistrza Miasta Kłodzka, realizację przedwyborczej zapowiedzi zlecenia niezależnemu podmiotowi wykonania audytu określającego kondycję finansów miasta.
2. W zależności od wyniku audytu podjęcie stosownych działań idących
w kierunku naprawy i odbudowy zaufania społecznego, a przede wszystkim rozliczenia winnych wszelkich nieprawidłowości, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 8 lat. To było jednym z największych oczekiwań wyborców.
3. Podjęcie prac związanych z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego,
a także wszelakich działań tworzących podwalinę budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Dla TWOJEGO RUCHU istotniejsze jest wypełnienie złożonych obietnic
w części dotyczącej spraw zasadniczych. Tu niestety napotykamy na duże rozczarowanie, a pewne podjęte już decyzje zarówno w kwestiach personalnych, jak i organizacyjno-prawnych budzą nasz niepokój. Czujemy się wręcz oszukani podjętymi kilkoma decyzjami personalnymi. Podobne odczucia żywimy w odniesieniu do działań nowo wybranej Rady Miejskiej. Rada wspaniałomyślnie, bez wahania i bardzo szybko podjęła decyzję o dość znaczącym obniżeniu uposażenia Burmistrza, jednak o sobie samych zupełnie zapomniała, choć w kampanii wyborczej zapewnienia o takim charakterze padały niemal z każdej strony nie tylko politycznych podziałów.
Z wielkim niepokojem oczekujemy daty owych 100 dni, ponieważ docierające do nas sygnały sprawiają, że coraz bardziej tracimy wiarę w to, że nowa lokalna władza staje się bardziej otwarta, transparentna i obywatelowi przyjazna. Aktualna sytuacja powyborcza sprawiła, że mocno musimy się zastanowić nad formą naszego dalszego działania. Dziś odczuwamy, że po raz kolejny mamy do czynienia z kłamstwem wyborczym. Dokonały go osoby w znaczącej części utożsamiane z miejscową Platformą Obywatelską, które powołały Komitet Wyborczy Lubię Kłodzko.
Wzywamy do przedstawienia i podania pełnej informacji, co z podanych powyżej kwestii i w jakim zakresie zostało zrealizowane. Żądamy upublicznienia wyniku i wniosków z zapowiadanego audytu w odniesieniu do UM, jak i podległych spółek z samorządowym udziałem właścicielskim. Zdaniem naszym nie da się wiarygodnie budować przyszłości i podwaliny społeczeństwa obywatelskiego bez należytego rozliczenia okresu przeszłości. Oczekujemy także przedstawienia planu działania na dalszy okres. Solennie obiecujemy dalszy i jeszcze bardziej pogłębiony monitoring wszystkiego tego, co na miejscowym poletku samorządowym się rodzi, a szczególnie tego, co pod przysłowiowy dywan obecna władza samorządowa próbuje zamieść.

Wydania: