DPS w Szczytnej

Autor: 
inf.wł.

9 stycznia 2020 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kłodzku konferencja prasowa, podczas której poinformowano o zarządzeniu natychmiastowej ewakuacji mieszkańców DPS-u w likwidacji w Szczytnej, na podstawie:
- Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku z dnia 9.01.2020 r. oraz
- Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9.01.2020 r. w związku z wystąpieniem warunków technicznych w obiekcie, powodujących zagrożenie życia ludzi.

INFORMACJA STAROSTY KŁODZKIEGO
W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach społecznościowych, kłamstw dotyczących sposobu przeprowadzenia ewakuacji i relokacji mieszkańców DPS Szczytna w likwidacji, Zarząd Powiatu Kłodzkiego jeszcze raz informuje, że wszystkie działania były przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów, z zapewnieniem fachowej opieki medycznej i psychologicznej.
Jednocześnie Zarząd Powiatu Kłodzkiego z całą odpowiedzialnością zaprzecza kłamstwom, że zmieniano orzeczone jednostki chorobowe mieszkańcom DPS-u Szczytna w likwidacji, po to żeby umieścić mieszkańców w zakładach psychiatrycznych!
Osoby rozpowszechniające tego typu kłamstwa, muszą liczyć się z wyciągnięciem konsekwencji wobec nich na drodze sądowej.
Jak już wcześniej informowaliśmy, mieszkańcy zostali bezpiecznie przewiezieni i tymczasowo rozlokowani w następujących DPS na terenie powiatu kłodzkiego oraz w Szpitalu Powiatowym ZOZ w Kłodzku: do DPS w Podzamku trafiło 19 osób, do DPS w Jugowie 8 osób, do DPS w Ścinawce Dolnej 13 osób, do DPS w Nowej Rudzie 13 osób, do DPS w Bystrzycy Kłodzkiej 7 osób, do Szpitala Powiatowego ZOZ w Kłodzku 24 osoby.
Wszyscy wymienieni mieszkańcy są bezpieczni, przebywają w godnych warunkach, mają zapewnioną specjalistyczną opiekę medyczną oraz wszelką niezbędną pomoc.
W chwili obecnej trwają procedury sądowe mające na celu umieszczenie mieszkańców zgodnie z profilem w Domach Pomocy Społecznej na terenie kraju.

Wydania: