Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyna Redmerska

INWESTYJCJA
Rozbudowujące się wsie Sienna i sąsiednia Biała Woda w gminie Bystrzyca Kłodzka potrzebują pewności, co do dostaw wody pitnej oraz odbioru ścieków. Samorząd Stronia Śląskiego dla Siennej chce wykonać ujęcie powierzchniowe. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie, dzięki któremu zaspokoi się oczekiwania na to medium także nowo powstających obiektów noclegowych, rekreacyjnych i gastronomicznych. Władze gminy strońskiej, myśląc perspektywicznie, biorą pod uwagę wzrost zapotrzebowania na zrzut ścieków z nieco wyżej położonej Białej Wody. Ponieważ wzrasta zainteresowanie turystyczne w rejonie Czarnej Góry, przez urząd burmistrza są podejmowane kroki na rzecz wybudowania od Stronia do Siennej chodnika bądź ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej. To rozwiązanie poprawiłoby bezpieczeństwo uczestników ruchu na tym odcinku. Bez komentarza.
GABINET
W Międzylesiu po latach nieobecności rozpoczął działalność gabinet stomatologiczny, mieści się w budynku przychodni. Prywatny gabinet nie ma jeszcze kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale jest nadzieja, że za jakiś czas zostanie podpisany. Dla międzylesian i mieszkańców okolicznych miejscowości jest to dobra wiadomość. Lekarze stomatolodzy z uruchomionej placówki zajmą się profilaktyką schorzeń zębów i przyzębia w szkole podstawowej i przedszkolu. Nic dodać, nic ująć.
OTWARCIE
Muzeum Papiernictwa zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Na chętnych czekają ciekawe wystawy czasowe. Ponadto placówka uruchomiła także  warsztaty czerpania papieru. Bez komentarza.
ŚLUBOWANIE
W Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku odbyło się ślubowanie policjantów przyjętych do służby. Szeregi kłodzkiej Policji zasilili kolejni funkcjonariusze, którzy służbę będą pełnić na terenie powiatu kłodzkiego. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku. Gratulacje!
LIST
Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku płk Wiesław Zwiefka oraz działający w imieniu firmy K2 PROJEKT Sp. z o.o. Wiesław Szczęśniak podpisali list intencyjny o współpracy w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w kłodzkiej jednostce penitencjarnej. Takie rozwiązanie da administracji zakładu karnego możliwość zastosowania jednego z podstawowych środków oddziaływań resocjalizacyjnych, kontrahentowi przyniesie wymierne efekty ekonomiczne. Wow.
MIESZKANIA
Kłodzko, jako pierwsze w powiecie kłodzkim, wyraziło chęć przystąpienia do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Burmistrz Michał Piszko podpisał porozumienie z wiceprezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości, Jarosławem Puckiem, które w przyszłości ma zaprocentować realizacją inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to nowa formuła obecnie funkcjonujących TBS-ów. Nowym rozwiązaniem jest model, w którym jednostka samorządu terytorialnego zakłada SIM z KZN. W tym wariancie KZN dysponuje gruntem Skarbu Państwa i wnosi go do spółki (SIM) w celu budowy na nim lokali mieszkalnych. Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ma na celu zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. SIM-y mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy lub którzy nie chcą się wiązać tak długoletnim zobowiązaniem finansowym. No, no, no.
POLICJANCI
Policjanci powiatu kłodzkiego rozpoczęli służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Funkcjonariusze przede wszystkim pilnują porządku na stokach narciarskich i w ich pobliżu, a także reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Policjanci patrolują nie tylko nartostrady, ale i ich okolice, drogi dojazdowe oraz parkingi. Wykonując swoje zadania na terenach narciarskich  współpracują z GOPR. Olala.
NABÓR
Gmina Szczytna ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Szczytnej. Placówka funkcjonuje w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej. Przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 60 lat. Celem działalności Domu jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych i samotnych z życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań. Bez komentarza.
GRUPA
W Starostwie Powiatowym w Kłodzku miało miejsce spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej, deklarującej współpracę w celu pozyskania środków unijnych na rozbudowę i modernizację dróg zarówno po stronie polskiej, jak i w Czechach. Gospodarzem spotkania był starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Po przedstawieniu prezentacji z poszczególnymi potrzebami stron w kwestii modernizacji dróg, skupiono się na skorelowaniu planów w całość, i wspólnie w partnerstwie wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie środków unijnych na ich realizację, jeżeli zostanie uruchomiony taki program. Informacja na temat programów unijnych i puli na te cele ma zostać ogłoszona w połowie tego roku. Uczestnicy spotkania liczą na pozyskanie środków, co pozwoli zarówno nam, jak i partnerom z Czech, zmodernizować kolejne kilometry dróg. Bez komentarza.
KLUB
Zastępca burmistrza Stronia Śląskiego Lech Kawecki wręczył pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzacie Lech symboliczny akt przekazania budynku, który został wyremontowany i wyposażony w celu uatrakcyjnienia oferty skierowanej dla seniorów z Gminy Stronie Śląskie na KLUB SENIOR +. Utworzenie i wyposażenie klubu zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020, Edycja 2020. Bez komentarza.
SESJA
Odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, która w całości poświęcona została trudnej sytuacji branży turystycznej w powiecie kłodzkim. Sesja Rady Powiatu została zwołana z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Adama Łąckiego, poparta przez Przewodniczącego Rady i Starostę Kłodzkiego w odpowiedzi na apel o pomoc przedsiębiorcom z branży turystycznej. Po wnikliwej debacie przedsiębiorców z radnymi, została jednogłośnie podjęta uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w powiecie kłodzkim w związku z epidemią COVID-19. Stanowisko Rady Powiatu w postaci uchwały zostanie przekazane do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów z okręgu wałbrzyskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Prezesa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Bez komentarza.
OŚRODEK
W szpitalu „Orlik” w Kudowie-Zdroju powstanie Ośrodek Czasowego Pobytu dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności będących mieszkańcami województwa dolnośląskiego. Ośrodki Czasowego Pobytu są projektem pilotażowym. Mają być uzupełnieniem i wypełnieniem luk w funkcjonującym systemie wsparcia. Bez komentarza.
ODPRAWA
W Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku odbyła się odprawa roczna. Pełniący obowiązki Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku podinspektor Rafał Siczek podsumował stan bezpieczeństwa w powiecie, a także efekty pracy kłodzkich policjantów. Podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki, wyrażając przekonanie, że w 2021 roku będą one jeszcze lepsze. Nic dodać, nic ująć.
ROWER
Każdy, kto wypełni PIT wpisując w miejsce zamieszkania Polanicę- Zdrój, ma szansę wygrać rower górski oraz ekspresy ciśnieniowe do kawy z zapasem wody Staropolanka. Warunkiem udziału w konkursie poza złożeniem PIT-u jest wymyślenie hasła reklamowego dotyczącego Polanicy-Zdroju. Bez komentarza.
ZAMRAŻARKA
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków i ich udzielanie. Podczas przeszukania mieszkania 27-latka, funkcjonariusze ujawnili amfetaminę schowaną w zamrażarce. Jegomość usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu handlu narkotykami. Trwają czynności zmierzające do ustalenia źródła pochodzenia narkotyków. Sie porobiło.
PRZEDSZKOLE
Władze Polanicy-Zdroju są w posiadaniu projektu oraz pozwolenia na budowę kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Placówka powstanie w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 2. Gmina nie otrzymała takiego wsparcia finansowego, na jakie liczyła, dlatego też koncepcja zostanie nieco „odchudzona”.
W marcu br. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, który w kwietniu mógłby rozpocząć prace. Przewiduje się 24 miejsca dla dzieci w żłobku oraz 75 miejsc w przedszkolu. Ma to w zupełności zaspokoić potrzeby mieszkańców. Obiekt będzie parterowy, energooszczędny, wkomponowany w otoczenie. Będzie to ekspresowa inwestycja w Polanicy-Zdroju. Ma zostać sfinalizowana z końcem br., gdyż taki jest wymóg wykorzystania kwoty
800 tys. zł, którą pozyskano na część żłobkową. No, no, no.
REMIZA
W Stroniu Śląskim przekazano do użytkowania nowoczesną remizę dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt inwestycji, budowa remizy, drogi dojazdowej, oświetlenia, sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci ciepłowniczej oraz wyposażenie obiektu to kwota 3 094 476 zł, która w całości pochodziła z budżetu gminy Stronie Śląskie. Gratulacje!

Wydania: