2021-03

Informacje o wydaniu
Rocznik: 
2021
Numer: 
03
Data: 
05-03-2021
Polska szkoła w czasach pandemii
Janusz Laska
do-GP-marzec.jpg
Wiosną 2020 roku przez trzy i pół miesiąca polskie szkoły były zamknięte, a uczniowie zdobywali wiedzę w drodze tzw. „nauki zdalnej”. Sytuacja powtórzyła się jesienią i zimą – od połowy października 2020 do końca lutego 2021 roku (zobaczymy czy nie dłużej) uczniowie ponownie mieli przymusową naukę w domach. Szkoła w czasach pandemii to dziwny twór. Jest szkoła i jej nie ma. Jest – bo uczniowie mają obowiązek szkolny, muszą codziennie wirtualnie „łączyć się” z nauczycielami, odrabiać lekcje, rozmawiać via internet i w ogóle zachowywać się, jak gdyby byli w „normalnej” szkole. Nie ma – bo...
„Jedna za wszystkie – wszystkie za jedną”. Równe prawa dla wszystkich na świecie
inf. MA
DSCN5474.jpg
W Kłodzku, w niedzielę 14 lutego br. po raz pierwszy odbyła się lokalna edycja ogólnoświatowej akcji Nazywam się Miliard/One Billion Rising Kłodzko 2021. One Billion Rising to największa coroczna światowa akcja taneczna przeciwko przemocy seksualnej, organizowana od 2013 r., także i w Polsce. Dzisiaj tańczą już miliony kobiet na całym świecie. Co roku taniec poświęcony jest innemu problemowi, wokół którego skupiają się kampanie społeczne. Tegoroczna edycja odbyła się w Walentynki. Do akcji dołączyło także Kłodzko, a taniec odbywał się pod hasłem „Bunt miliarda”. Nazwa wzięła się stąd, że co...
Gmina Miejska w Kłodzku nie zapłaci ponad 11 mln zł
Bez nazwy-2.jpg
Wielki galimatias wokół Młyna w Kłodzku w zasadzie jest już zamknięty, chyba, że właściciel Młyna złoży kasację do Sądu Najwyższego. A tak się stało zgodnie z wyrokiem II instancji Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. To duża rzecz dla Gminy Miejskiej Kłodzko, a więc i dla mieszkańców. Nie będzie już nad kłodzką społecznoscią wisieć widmo wielomilionowych odszkodowań, zaciskania pasa, rezygnacji bądź przesuwania inwestycji na nieokreślony czas. Będą też pieniądze na udział w pozyskiwaniu środków unijnych. Jak powiedział p. Burmistrz: z natury jestem pesymistą tym bardziej cieszę się, że racja...
SPOTKANIE ROBOCZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KŁODZKU
DSC_0849.jpg
Poseł na Sejm Monika Wielichowska spotkała się ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem. Omawiano ważne, bieżące tematy, m.in.: • O przedstawionym przez rząd budżecie dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2027, który jest nie do przyjęcia, ponieważ spycha region dolnośląski na margines. Krzywdzi dolnośląskie samorządy, a nade wszystko mieszkańców. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 Dolny Śląsk jest dopiero trzecim od końca województwem z najniższą dotacją (870 mln euro). • O drugim etapie podziału pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym powiat...
Dobro poszukiwane?
Jan Pokrywka
Celebryci zaszczepieni poza kolejnością – oto najważniejszy news na przełomie roku. Zamiast czekać w kolejce i ustąpić tym z grupy „0”, sami się zaszczepili! To oczywiście bzdura. Nawet gdyby tak było, to tych kilka, czy kilkanaście osób nie stanowi problemu. Za to przysłania problemy rzeczywiste, jak to, że w konkretnej sprawie WSA w Opolu uznał zakaz prowadzenie działalności gospodarczej i nałożone kary za jego nieprzestrzeganie, za niezgodne z prawem. Ale wróćmy do celebrytów. Nie wiem czy pamiętacie, ale w filmie „Nie lubię poniedziałku” zaopatrzeniowiec z Sulęcic szuka w stolicy...
Gesty. Trend
Gesty, czyli dowolne ruchy wykonane świadomie bądź nieświadomie, mające określone znaczenie – wiele o nas mówią. Jak można przeczytać na Wikipedii, zazwyczaj gesty są rozumiane tylko przez pewną grupę osób, która wywodzi się z tego samego środowiska lub tego samego kręgu kulturowego. Niektóre gesty stanowią rodzaj znaku umożliwiającego rozpoznanie odpowiednich osób. Istnieją gesty, które zostały rozpowszechnione na cały świat, dzięki prostocie przekazu bądź udziałowi mediów – i właśnie tym z udziałem mediów chciałabym poświęcić felieton. Nie wiem czy Szanowni Czytelnicy zauważyli, że modnym...
Co w trawie piszczy...
INWESTYJCJA Rozbudowujące się wsie Sienna i sąsiednia Biała Woda w gminie Bystrzyca Kłodzka potrzebują pewności, co do dostaw wody pitnej oraz odbioru ścieków. Samorząd Stronia Śląskiego dla Siennej chce wykonać ujęcie powierzchniowe. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie, dzięki któremu zaspokoi się oczekiwania na to medium także nowo powstających obiektów noclegowych, rekreacyjnych i gastronomicznych. Władze gminy strońskiej, myśląc perspektywicznie, biorą pod uwagę wzrost zapotrzebowania na zrzut ścieków z nieco wyżej położonej Białej Wody. Ponieważ wzrasta...
II NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU KŁODZKIEGO
004.jpg
001.jpg
II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kłodzkiego została w całości poświęcona trudnej sytuacji branży turystycznej w powiecie kłodzkim. Sesja Rady Powiatu została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Adama Łąckiego poparta przez Przewodniczącego Rady i Starostę Kłodzkiego w odpowiedzi na apel o pomoc przedsiębiorcom z branży turystycznej. Temat jest bardzo ważny, a sytuacja przedsiębiorców bardzo trudna, co więcej, jak wspomniał Starosta, jest to bardzo ważna gałąź gospodarcza w naszym powiecie, która napędza inne okołoturystyczne...
Spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej
5.jpg
W Starostwie Powiatowym w Kło-dzku odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej, deklarującej współpracę w celu pozyskania środków unijnych na rozbudowę i modernizację dróg zarówno po stronie polskiej, jak i w Czechach. Gospodarzem spotkania był Maciej Awiżeń starosta kłodzki. W spotkaniu uczestniczyli również: Piotr Marchewka etatowy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, dyrektor Stanisław Sijka, kierownik Agata Kwinta, reprezentując stronę polską. Stronę czeską reprezentowali:Roman Klima Kralovehradecky Kraj, Jiri Koutnik ze Służb Drogowych...
Ruszyła największa inwestycja w historii Centrum Kultury w Gminie Nowa Ruda
ntowo-budowlane w dwóch budynkach służących kulturze. Projekt pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przewiduje przebudowę budynku dawnej szkoły w Dzikowcu oraz budynku siedziby Centrum Kultury w Ludwikowicach Kł. Projekt o wartości 2,7 mln zł dofinansowany jest w kwocie 1,7 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. Kwota 969 tys. zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda. Jest to największa z realizowanych dotychczas...
Subregion Wałbrzyski – bez węgla, bezemisyjny i nowoczesny (3)
Jerzy Dudzik
dudzik.jpg
Szanowni Państwo. W dniu 18.02.2021 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rozwoju, Promocji Turystyki i Ochrony Środowiska w całości poświęconej zagadnieniom turystyki powiatu. Nie ulega jakiejkolwiek dyskusji, że mamy poważny problem spowodowany skutkami pandemii COWID 19. To rewolucyjne uderzenie w stabilność i potencjał branży turystycznej i powiązanych z nią kooperacyjnie firm. A branża ta to zasadniczy potencjał rozwoju gospodarczego naszego Regionu. Wobec braku wiedzy kiedy skończy się szaleństwo wirusa stoimy przed wieloma wyzwaniami i problemami uderzającymi w nasze poczucie...
Gmina Nowa Ruda pomaga branży turystycznej
Gmina Nowa Ruda pomaga branży turystycznej 1.jpg
10 lutego br. radni Gminy Nowa Ruda przegłosowali dwie uchwały, ważne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej. Pierwsza uchwała przewiduje zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz przedłużenia do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu wniesienia II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Druga uchwała umożliwia zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów,...
W kilku zdaniach - Szczytna
IMG-4222.jpg
IMG-3891.jpg
Z sali posiedzeń. Pierwsza zebrała się w sali posiedzeń Komisja ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Tematów było kilka i wszystkie ważne. Najpierw członkowie komisji mieli zaopiniować propozycje zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Burmistrz zaproponował trzy takie inwestycje, ale ponieważ wzbudziły one wiele pytań radnych, na które nie bardzo umiał odpowiedzieć, zdecydowano się na jedno zadanie, zaproponowane przez radnego M. Szpaniera, czyli budowę przystanków turystycznych – także na ulicy Zacisze, które służyłyby i...
Sprostowanie - PKS
PKS-1.jpg
Nawiązując do artykułu prasowego pt: „PO znajomości?”, opublikowanego na łamach „Gazety Kłodzkiej” nr 592 autorstwa Romualda Pieli, zawiadamiam o stanie faktycznym: Spółka PMR Restrukturyzacje S.A. pełni zarząd nad PKS w Kłodzku S.A. – wr*. w procesie restrukturyzacji sanacyjnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa została powołana do sprawowania tej funkcji na podstawie Postanowienia Sądu Gospodarczego w Wałbrzychu z dn. 29 czerwca 2020 r. sygn. Akt VI GR 6/20. Spółka FIMACO, w toku prowadzonych procedur została zarekomendowana PKS w Kłodzku S.A. wr. przez doradcę PMR...
Pismo dot. dworca w Kłodzku
Krzysztof Mamiński Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa Cieszymy się z oddania do użytku podróżnych przebudowanej stacji kolejowej Kłodzko Miasto. Stacja jest jednym z najważniejszych obiektów obsługi ruchu pasażerskiego w powiecie kłodzkim dlatego jej remont i rozbudowa są dla naszego regionu niezmiernie ważne w celu usprawnienia komunikacji zbiorowej, szczególnie w kontekście planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Kłodzku. Tym niemniej wyrażamy ubolewanie, iż w oddanej do użytku inwestycji zabrakło istotnych elementów z punktu...
Konferencja w Sali Rajców w kłodzkim Ratuszu
DSCN5489.jpg
Od wielu, wielu miesięcy nie było takiej konferencji, podczas której jedni z drugimi mogli się przywitać, porozmawiać tak normalnie, bezpośrednio, a nie poprzez pośrednika elektronicznego. A czego dotyczyła ta konferencja? Ano, podpisaniu porozumienia (intencjonalnego) między Gminą Miejską Kłodzko a Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie budowy mieszkań na wynajem, co w przyszłości może zaprocentować realizacją inwestycji mieszkaniowych na terenie Kłodzka. Pamiętacie Państwo TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego)? To podobna inicjatywa Rządu niekoniecznie dobrze realizowana....
Wizyta Zarządu Powiatu Kłodzkiego w placówkach wychowawczych w Domaszkowie
DSC_0042.jpg
Członkowie Zarządu oraz dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku odwiedzili 5 lutego Dom Dziecka w Domaszkowie, który od nowego roku działa jako dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Przekształcenie było spowodowane wejściem w życie nowej ustawy, która jednoznacznie wskazała, że w jednym ośrodku nie może przebywać więcej niż 14 dzieci. Bardzo się cieszę, że udało się przebrnąć przez zmiany organizacyjne w Domu Dziecka w Domaszkowie, który z dniem 1 stycznia 2021 roku został przekształcony w dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Uległa zmianie nazwa dotychczasowego Domu Dziecka...
Dworzec w Kłodzku
p06.jpg
p03.jpg
p01.jpg
List do redakcji „Szanowni Państwo /.../ Zrobiłem parę zdjęć naszego nowego dworca PKP, którym jestem zachwycony i te zdjęcia przesyłam do redakcji – może będą wykorzystane /.../ Co wiem o kolei kłodzkiej? Tory z Wrocławia do Kłodzka zaczęto ciągnąć w 1886 r. Za sprawą połączenia Wrocławia z Międzylesiem Kłodzko zostało podłączone do tej linii. Wybudowano dworzec Kłodzko Główne na terenie wsi Goszyce, który to teren wykupiło Miasto. Ponieważ Kłodzko Gł. było daleko od miasta pomyślano o budowie dworca w mieście. Z powodu wojen dopiero w 1935 r. zbudowano budynek dworca, który niestety, został...
Marcowy Akordeon
Bez nazwy 1.jpg
W tym miesiącu, mamy dwie imprezy związane z akordeonem: to VI Akordeonowy Turniej Hrabstwa Kłodzkiego oraz XIX Dzień Akordeonu. Obie imprezy zaplanowane są na 20 marca. Jeśli chodzi o Akordeonowy Turniej, to w realu odbędzie się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, a gdyby obostrzenia koronawirusowe uniemożliwiły przeprowadzenie w takiej formie, to zorganizujemy tak jak w poprzednim roku, kiedy nagrania video uczestników były przesłane do oceny Jury złożonego z trzech profesorów uczelni muzycznych: prof. Jerzy Mądrawski, prof. Paweł Paluch, prof. Piotr Chołołowicz. Nasz pomysł...
Karnawałowy Challenge dla dzieci
inf. MH
ZuziaT (2).jpg
Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu zaprosiła dzieci do udziału w „Karnawałowym challenge dla dzieci” online, bo niestety tylko taka forma jest na dzień dzisiejszy dozwolona. Zadaniem uczestników było autorskie nagranie #challenge# o czasie maksymalnym 3 minuty. Challenge mógł być zarówno indywidualny, jak i grupowy (rodzinny). Ważna była obecność dzieci. Liczyła się pomysłowość i miejsce nagrania. Do konkursu wpłynęło kilka nagrań z Gminy Kłodzko oraz z Polski. Uczestnicy rywalizowali o imprezowy hit dla nastolatków i dorosłych, czyli mikrofony bezprzewodowe Bluetooth...
Muzyczna strona Kozakowskiego
35.jpg
34.jpg
33n.jpg
*Gitarzyści koncertują w internecie Koncerty młodych gitarzystów odbywają się, owszem, ale niestety w dalszym ciągu tylko w internecie. Co roku świetną okazją do prezentacji lirycznych utworów muzycznych jest Dzień Zakochanych czyli Dzień Świętego Walentego. W tegorocznym „Walentynkowym koncercie gitarowym” wzięli udział przede wszystkim uczniowie z klasy gitary Witolda Kozakowskiego ze szkół muzycznych w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Wałbrzychu. Wystąpili: Jagoda Religa (Heitor Villa-Lobos „Preludium”), Kornelia Zawadzka (Jose Vinas „Andante sentimentale”), Cezary Petelski (Tatiana Stachak...
STYPENDIA WRĘCZONE!
ZST-2.jpg
Uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku zostały wręczone stypendia w ramach projektu „Fachowcy na lokalnym rynku pracy” W Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku, w imieniu Macieja Awiżenia, starosty kłodzkiego oraz Zarządu Powiatu, Anetta Kościuk, dyrektor Wydziału Oświaty wręczyła uczniom stypendia za rok szkolny 2019/2020, w ramach projektu „Fachowcy na lokalnym rynku pracy”. Stypendia otrzymało dziesięcioro uczniów. Głównym kryterium przyznania stypendiów były wyniki w nauce oraz frekwencja na zajęciach. Pomimo trudnego czasu, czasu pandemii, w jakim przyszło się uczyć, stypendyści...
UMOWA O UTWORZENIU KLASY PATRONACKIEJ PODPISANA
NST-Krawiec.jpg
Zawód krawiec, wraca do łask! Noworudzka Szkoła Techniczna wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, po raz kolejny tworzy klasę patronacką, tym razem w zawodzie krawiec. Kierunek będzie stanowił nową ofertę edukacyjną NST dla młodzieży po szkole podstawowej, w roku szkolnym 2021/2022. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk wicestarostę, a HELIKON - TEX reprezentowanym przez pełnomocnika Dorotę Całkosz oraz Noworudzką Szkołą...
Opowiadanie: Dzisiaj
Następnego dnia po dziwnym spotkaniu z nieznajomą, postanowiłem pójść tą samą trasą z nadzieją, że może jeszcze raz spotkam tajemniczą kobietę. Wybrałem się po południu, gdy park wokół twierdzy zapadał już w zimowy ale bezśnieżny sen. Niestety, mimo usilnych obserwacji, i krążenia w koło po tych samych śladach, nie spotkałem jej. Poszedłem więc dalej trasą, która jak pasek obejmowała twierdzę. Gdy wszedłem na ścieżkę od wschodniej strony, znalazłem się u jej podnóża, której mury wznosiły się wysoko po mojej prawej stronie, a po lewej wzgórze kończyło się w dolinie rzeki. Ścieżka, biegnąc w...
LISTY OD CZYTELNIKÓW – POLEMIKI
PAN MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 WARSZAWA Dot. Odkłamywania historii. W dniu 26 stycznia br. w 50-tą rocznicę podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie rozmawiał Pan w telewizji. O tym kto podjął decyzję o odbudowie nie był Pan w stanie sobie przypomnieć. Mówił Pan, że w 1939 r. Zamek Królewski został spalony przez Niemców, a w 1944 r. dokończyli jego zniszczenia. Powiedział Pan, co nie miało nic wspólnego z Zamkiem Królewskim, że do Warszawy wkroczyli drudzy okupanci sowieccy. Wyłączyłem telewizor, bo było mi wstyd, że...