SKOORDYNUJMY NASZĄ POMOC W POWIECIE KŁODZKIM

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Szanowni Państwo, MSWiA przygotowało projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt ten jest obecnie procedowany w Sejmie i ma być poddany pod głosowanie. W założeniu ma on uregulować kwestie pobytu uchodźców oraz organizacji pomocy dla nich w naszym kraju.
W związku z tym wraz z wójtami oraz burmistrzami na podstawie wytycznych z tego projektu już przygotowujemy jednolity długofalowy system koordynacji pomocy i dystrybucji darów w naszym powiecie.
Chcemy utworzyć w tzw. „chmurze” i aktualizować na bieżąco, bazę danych darów, tak, aby jak najszybciej lokalizować niezbędną pomoc na terenie powiatu i szybko przekazać informacje o niej – potrzebującym.
Dlatego zapraszam do współpracy w tworzeniu tego jednolitego systemu wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne organizujące obecnie taką pomoc w naszym powiecie.
Jestem niezwykle dumny z Państwa postawy. Cieszę się, że w tylu miejscach naszego powiatu udało się tak sprawnie zorganizować pomoc. Dziękuję wszystkim wolontariuszom za okazane serce.
Z wielką przyjemnością spotkam się z każdą organizacją pomocową działającą na terenie naszego powiatu.
Dziękuję i zapraszam do współpracy.

Wydania: