Z historii szpitala w Stroniu Śląskim – z okazji 70-lecia

Autor: 
Joanna Chromiec
Foto: 
Mirosław Awiżeń
IMG_20220614_110000.jpg
IMG_20220614_111552.jpg

Po drugiej wojnie światowej lecznictwo psychiatryczne w Polsce dysponowało zaledwie 10. szpitalami psychiatrycznymi o łącznej liczbie ok. 3 tys. łóżek.
Psychiatria stanęła przed nowymi zadaniami odbudowy i budowy szpitali, dysponując skromnymi środkami i nieliczną kadrą.
W dniu 1 maja 1952 roku w Stroniu Śląskim został otwarty szpital, który uzyskał nazwę „Państwowy Szpital i Ośrodek Rehabilitacyjny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim”
Szpital stanowiły dwa 50-łóżkowe oddziały przy zatrudnionych 50. osobach, które miały do dyspozycji prowizorycznie urządzone zaplecze gospodarcze.
W kolejnych latach trwały intensywne prace budowlane, przystosowano budynki do wymogów i norm budownictwa psychiatrycznego, przystosowano ich wnętrza do potrzeb leczniczych i wymogów sanitarnych, założono sieć centralnego ogrzewania, utwardzono nawierzchnię dróg, wybudowano kuchnię, pralnię, kotłownie, magazyny, warsztaty.
Już w roku 1965 szpital liczył 1540 łóżek i zatrudniał ok. 750 pracowników.
Chorzy byli leczeni w 25 oddziałach mieszczących się w oddzielnych budynkach.
Poza oddziałami psychiatrycznymi prowadzono oddział chorób wewnętrznych, gruźlicy i obserwacyjno-zakaźny, działały pracownie diagnostyczne i apteka szpitalna.
Pierwszym dyrektorem był:
• Czesław Tracewski (1952-1953),
następnie:
Henryk Semler (1953-1958),
Ludwig Neugebauer (1958-1960),
Bronisław Molin (1960-1962),
Andrzej Janicki (1962-1981),
Marian Nowak (1981-1990),
Krzysztof Łukaszewicz (1990-2002),
Marek Korecki (2002-2005),
Dorota Miernicka (2005-2010)
Natalia Bogusz (2010-2010)
Joanna Chromiec (2010 - 2021)
Krzysztof Stasiak (2021-2021)
Joanna Chromiec (2022 – nadal)
Do 1969 roku szpital prowadzony był przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w ramach budżetu centralnego, w roku 1970 został przejęty na budżet terenowy i podlegał Wojewódzkiemu Wydziałowi Zdrowia we Wrocławiu. W roku 1976 zmieniono również nazwę na Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, podlegający służbowo Wojewódzkiemu Wydziałowi Zdrowia w Wałbrzychu.
W szpitalu prowadzono wszystkie formy leczenia biologicznego:
farmakoterapię
elektrowstrząsy
wstrząsy kardiazolowe
śpiączki insulinowe
leczenie atropiną
leczenie malarią
poza leczeniem biologicznym prowadzono rehabilitację i resocjalizację chorych.
Opracowano program leczenia uwzględniający stosowanie pracy o różnym stopniu złożoności, skali trudności i etapowości w odniesieniu do obrazu klinicznego i choroby i możliwości psychofizycznych pacjenta.
Dla celów terapeutycznych w latach sześćdziesiątych utworzono pracownie malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki artystycznej, metaloplastyki, gobelinu i tkaniny artystycznej.
Przy szpitalu funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze, szklarnie, pola uprawne, chlewnia.
W wyniku zmian w funkcjonowaniu opieki psychiatrycznej w Polsce, również nasza jednostka przeszła wiele reorganizacji.
W roku 2008 istniało realne zagrożenie likwidacji Szpitala w Stroniu Śląskim i przeniesienie jego działalności do Kłodzka i Wałbrzycha.
Jednak dzięki działaniom władz samorządowych lokalnych i na szczeblu wojewódzkim podjęto decyzję o rozbudowie byłego budynku WTZ na zakład opiekuńczo-leczniczy dla 350 pensjonariuszy.
W wyniku tych działań pierwsze prace budowlane ruszyły w czerwcu 2010 roku i już we wrześniu 2012 roku pierwsi pensjonariusze zamieszkali w nowym budynku Centrum.
W sierpniu 2017 roku już wszyscy pensjonariusze przebywali w nowym obiekcie.
Obecnie Szpital funkcjonuje pod nazwą Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej, a w swoje strukturze posiada zol o profilu psychiatrycznym z 326 łóżkami, zol opieki długoterminowej – 20 łóżek i poradnię zdrowia psychicznego.
Zatrudniamy ok. 300 osób, głównie mieszkańców Stronia Śląskiego.
Zapewniamy kompleksowe leczenie poprzez:
Farmakoterapię
Socjoterapię
Rehabilitację psychiatryczną
Terapię
Współpracę z rodzinami chorych na schizofrenię
Przez cały rok aktywnie działamy w zakresie promocji zdrowia psychicznego walki z dyskryminacją i stygmatyzacją osób chorych psychicznie.

(Historię szpitala przedstawiła podczas uroczystości jubileuszowych Joanna Chromiec)

Wydania: