Śniadanie biznesowe w Polanicy-Zdroju

Autor: 
Adam Jaśnikowski
image_50458625.jpg
image_6487327.jpg

W dniu 10 sierpnia odbyło się spotkanie Śnieżnickiego Klubu Biznesu w Villi Alexandra w Polanicy-Zdroju. Formą spotkania było „śniadanie biznesowe”, w którym wzięło udział ponad 40 uczestników reprezentujących branżę turystyczną przedsiębiorców, m.in. pensjonaty, hotele, restauracje oraz atrakcje turystyczne z Ziemi Kłodzkiej. Adam Jaśnikowski i Piotr Wdowiak – koordynatorzy, wspólnie otworzyli spotkanie. Adam Jaśnikowski przestawił korzyści dla regionu dzięki integracji biznesu poprzez wspólne działanie na rzecz turystyki, i szanse, jakie daje współpraca z turystami z Czech. Piotr Wdowiak mówił o możliwości wyjazdów na targi turystyczne i wspólnej promocji. Wyjątkowe wsparcie okazali burmistrz Polanicy Mateusz Jellin, dyrektor PUP – Krzysztof Bolisęga. Burmistrz zadeklarował współpracę ze Śnieżnickim Klubem Biznesu i możliwość wspólnego działania na rzecz Polanicy Zdrój i turystyki dla promocji regionu. Krzysztof Bolisęga przedstawił możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, szkoleń, staży przy wsparciu środków krajowych i z UE oraz legalności zatrudnienia osób z Ukrainy. Spotkanie miało na celu zmotywowanie do integracji i współpracy lokalnych przedsiębiorców. Rolnik i producent żywności, współpracujący z pensjonatami – Józef Piesiak z Krosnowic mówił o produkcji przetworów rolnych na przykładzie swojej firmy produkującej kiszone ogórki, kapustę i buraki. Radny sejmiku Zbigniew Szczygieł  podkreślał potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia silnych lokalnych marek i produktów regionalnych. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane ze wspieraniem rozwoju turystyki i działalności biznesowej. Przedsiębiorca branży meblarskiej – Tymoteusz Noga, właściciel „Słonecznych domków Sudety” w Starym Waliszowie, mówił o już istniejącej pozytywnej współpracy z innymi właścicielami domków, Hotelem Abis w Bystrzycy Kł. i restauracją Teatralną w Długopolu Zdr. Przedstawiciele banków mówili o sponsorowaniu imprez turystycznych, a także zaproponowali pomoc wszystkim zainteresowanym biznesom, które poszukują wsparcia finansowego i doradztwa w zdobywaniu dotacji na inwestycje. Rozmowy koncentrowały się również na wspólnym podejściu do działań turystycznych, integracji branżowych oraz zacieśnianiu relacji pomiędzy lokalnymi producentami a restauratorami i hotelarzami. Współpraca na rzecz budowania atrakcyjnej oferty dla turystów stanowiła kluczowy temat dyskusji. Rozmowy o turystyce ponad podziałami przynoszą efekty dla turystyki w regionie.
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na pole golfowe w Szczytnej. Dziękujemy bardzo obsłudze i pracownikom Villa Alexandra w Polanicy Zdrój za śniadanie i miłą gościnę. Śnieżnicki Klub Biznesu zyskuje na popularności dzięki swojemu zaangażowaniu i sprawnemu prowadzeniu spotkań, co przyczynia się do lepszej współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami. Klub jest pozytywnym przykładem, jak dzięki współpracy można osiągnąć więcej i przyciągnąć większą liczbę turystów do regionu. Przygotowujemy kolejne spotkania branży turystycznej w powiecie kłodzkim i ząbkowickim, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy – pod hasłem „Porozmawiajmy o turystyce”.

Wydania: