Bieżące wydanie

Echa sesji RM w Kłodzku
Tematem wiodącym sesji 26.09. br. była informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2013 r. W I półroczu 2013 r. dochody zostały zrealizowane w wys. 37 424 910,61 zł - co stanowi 44,6% zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wys. 41 023 648,10 zł - 49,7% planu. Wykonane wydatki bieżące w wys. 37 534 290, 48 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wys. 37 424 910,62 zł oraz wolnych środków zrealizowanych w wys. 3 429 385,09 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. - c.d. informacji w najnowszym...
Protesty związkowców
... na pierwszy rzut oka wydają się całkiem absurdalne. Bo skąd wziąć, żeby dać. Ale związkowcy może wiedzą co czynią. Bo przecież ich siła leży w zasadzie w dużych przedsiębiorstwach, w sporej większości własności państwowej... Felieton Redaktora Naczelnego tym razem na temat ogólnopolski - czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY.
Jakie pieniądze dla powiatu w latach 2014-2020?
Tutaj.jpg
16 września br. gościł w Kłodzku marszałek województwa Jerzy Tutaj. Najpierw spotkał się w Starostwie Powiatowym ze starostą Maciejem Awiżeniem i burmistrzami gmin uzdrowiskowych z terenu powiatu, a następnie wziął udział w połączonym posiedzeniu Zarządów Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. c.d. w najnowszym wydaniu BRAMY
Pamięć o rzezi wołyńskiej
rzeź1.jpg
2 września br. na polanickim cmentarzu komunalnym odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom rzezi na Wołyniu oraz żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. - czytaj w październikowym wydaniu BRAMY
Czy gminy mogą być samowystarczalne?
Pozwoliłem sobie na analizę dochodów gmin Ziemi Kłodzkiej. Wziąłem pod uwagę ogólne dochody według wzoru obowiązującego, czyli dochody gminy w całości przekazywane do jej kasy (podatki i opłaty lokalne), dochody ze sprzedaży majątku, dochody z 37% podatku PIT (od osób fizycznych), 6,7% z podaku CIT (od osób prawnych) oraz stałe dofinansowana ze strony rządu: dotacje i subwencje (w tym jako stałą subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą i uzdrowiskową)... wyniki analizy - w najnowszej BRAMIE
Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku - Goworów
goworów.jpg
Rozmowa z burmistrzem gminy Międzylesie - Tomaszem Korczakiem - o ostatnich sukcesach i różnych działaniach gospodarczych. Polecamy w najnowszym wydaniu BRAMY
Dolnośląski Festiwal Muzyczny
W najnowszym wydaniu BRAMY - rozmowa z organizatorami: Magdaleną Kulig i Henryką Szczepanowską - Ostatni koncert Festiwalu już za nami. Czas na podsumowania i refleksje. Chciałabym jednak na wstępie przypomnieć, kto stoi za nazwą Dolnośląski Festiwal Muzyczny. Proszę o przypomnienie tych wszystkich nazwisk naszym Czytelnikom. - Jednym z pomysłodawców, a także dyrektorem generalnym festiwalu jest Magdalena Kulig, o część artystyczną wydarzenia troszczy się Magdalena Blum. Współorganizatorami festiwalu są; Henryka Szczepanowska, Ewa Chalecka i Mieczysław Kowalcze. c.d. w gazecie
Ekstremalna Twierdza
fotografia_ślubna_kozber3971.jpg
Tegoroczna, czwarta edycja Ekstremalnej Twierdzy odnotowała rekord frekwencji. Przeszło 30 tysięcy osób odwiedziło w sobotę Centrum Handlowe, a większość z nich to uczestnicy imprezy. Bogaty, barwny fotoreportaż z imprezy w najnowszej BRAMIE
Pochlebcy i inne wielkie dzieła Brueghlów
Piotr Brueghel Młodszy, Pochlebcy, 1592.jpg
Niewątpliwym wydarzeniem kulturalnym w stolicy naszego województwa była wystawa, prezentująca twórczość rodziny Brueghlów, którą można było zwiedzać od 23 lipca do końca września w Pałacu Królewskim. Wśród przedstawień obyczajowych zwrócił moją uwagę niewielki obraz o jakże aktualnej wymowie. Świetny, satyryczny, ironiczny, wyśmiewający się z pochlebców – który można zadedykować niejednym współczesnym. - czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Hłasko słucha radia
Miecio Kowalcze: Marek Hłasko, rocznik 1934, miał kilka istotnych fartów biograficznych. Bez wątpienia. Inaczej mu się dzieje życia układały niż większości mężczyzn jego pokolenia. Po prostu „pieszczoszek losu”, może lepiej za określeniem rosyjskim „bałowień sudby”. Paru rzeczy udało mu się uniknąć ze względu na młodociany wiek, innych ze względu na skomplikowany charakter, a na dokładkę był, i lubił to, ulubieńcem różnych osób, środowisk, także władzy. Ulubieńcem zwykle krótko. - więcej czytaj w najnowszej „BRAMIE" Henia Szczepanowska:...Nie pamiętam obecności Hłaski w radiu mojego...
Pociąg turystyczny „Kilof"
kilof.jpg
Już po raz trzeci Ziemię Kłodzką przemierzył pociąg turystyczny „KILOF”, uruchomiony przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei z Poznania. Po sukcesie frekwencyjnym pierwszego kursu (3 września 2011 r.), organizatorzy postanowili wpisać przejazd „Kilofa” do kalendarza stałych imprez. Decyzja okazała się słuszna, bo co roku impreza przyciąga ogromną liczbę uczestników. O pociągu pisze w najnowszej BRAMIE Marek Gałowski.
Dzierżawa Twierdzy Kłodzkiej
Dlaczego radni zagłosowali „przeciw”? Przedmiotem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Kłodzku było m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Kłodzka umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych obejmujących swoim zasięgiem Twierdzę Kłodzką i Fort Owcza Góra w Kłodzku na okres 40 lat w trybie bezprzetargowym. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 12 „za”, „6” przeciw i tym samym Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zawarcia takiej umowy z prywatnym inwestorem./.../ Radni zdecydowanie jednak kwestionują sposób podejścia do tematu...
Porozumienie trzech gmin
porozumienie.jpg
Nie trzeba się kochać, aby dla dobra mieszkańców współdziałać. Tak właśnie czynią gminy północnej części Powiatu Kłodzkiego, czyli Ziemi Noworudzko-Radkowskiej. Kiedy ponad partykularne interesy potrafią wznieść się władze samorządowe pojedynczych gmin, efekty mogą być korzystne. Nie tylko mogą, ale i są. Przykładem współpracy trzech gmin: Radkowa, Nowej Rudy miejskiej i Nowej Rudy wiejskiej niech będzie ostatnio podpisane porozumienie drogowe... czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Inkubator technologiczny
5.jpg
Po wielu latach starań i niezrealizowanych projektów w różnych ośrodkach na Ziemi Kłodzkiej wreszcie powstaje INKUBATOR TECHNOLOGICZNY w zabudowaniach tzw. „czerwonych budynkach” po byłej kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie Słupcu. Oczywiście inwestorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG S.A.” czytaj str. 4 w numerze wrześniowym BRAMY
Powiat sprzyja inwestorom – uruchomienie kopalni coraz bliżej
kopalnie-konferencja.jpg
Dzięki Powiatowi Kłodzkiemu już za 3-4 lata w okolicy Nowej Rudy mają szanse ponownie zostać otwarte kopalnie węgla koksującego. Po roku intensywnej pracy Zarządu Powiatu, zwłaszcza starosty Macieja Awiżenia i wicestarosty Adama Łąckiego, inwestor z Australii rozpoczyna prace nad lokalnymi złożami. Późną jesienią staną w okolicy wieże wiertnicze. czytaj w numerze wrześniowym BRAMY
Zaczął się okres dożynek
dożynki.jpg
Zgodnie z wieloletnią tradycją również w Gminie Nowa Ruda uroczyście obchodzono Święto Plonów. Gospodarzem tegorocznych dożynek był Bożków, który do tego wydarzenia od dłuższego czasu bardzo starannie się przygotowywał. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 24 sierpnia w bożkowskim kościele pw. św. Piotra i Pawła. czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Zabytkowa architektura w Zalesiu
zalesie.jpg
Zalesie to mała wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, w centralnej części Gór Bystrzyckich, w malowniczej dolinie potoku Drwina. Miejscowość znana jest głównie z tego, że znajduje się tu drewniany kościół pw. św. Anny, jeden z czterech na Ziemi Kłodzkiej. Marek Gałowski tym razem w BRAMIE prezentuje zabytkową architekturę Zalesia
O pałacu w Żelaźnie
elazno-pałac.jpg
- Pałac w Żelaźnie – teraz jest własnością..... - .... Fundacji „Pałac Żelazno” pp. Bogusławy Kochmańskiej i Tytusa Zarzyckiego. - .. a był własnością? - Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. O pałacu rozmawia z Tytusem Zarzyckim - Mirosław Awiżeń
Dziś Stawy Biskupie – a dawniej Świątynia Leśna
ladek1.jpg
Okolice Lądka Zdroju są dla kuracjuszy dodatkową atrakcją. I to od wieków. Przybywając do kurortu czas upływa nie tylko na kąpielach, ale też na zdrowotnych spacerach. Jednym z częściej dowiedzanych miejsc są obecnie Stawy Biskupie, skąd dalej można dotrzeć do źródełka św. Jadwigi i do arboretum. Teren przy stawach lądeccy gospodarze słusznie zaczęli wykorzystywać na organizację różnych imprez muzycznych, plenerowych. Ostatnio np. w sierpniu miał tam miejsce I Przegląd Piosenki Rosyjskiej. o historii tego miejsca pisze Krystyna Oniszczuk-Awiżeń w numerze wrześniowym BRAMY
Hłasko po raz dziewiąty - tradycyjny dwugłos: Miecia i Heni
Hłasko idzie do szkoły O swoich doświadczeniach szkolnych Marek Hłasko napisał całkiem sporo. Chętnie też o tym okresie życia opowiadał znajomym. Naturalnie wiele w tym literackich przekształceń, a pewnie jeszcze więcej świadomego koloryzowania biografii. Ale po kolei. (Mieciu Kowalcze) - c.d. w numerze wrześniowym BRAMY Hłasko bez szkoły Piszę do Was, młodzi przyjaciele, uczniowie wszelakich szkół, którzy rozpoczynacie właśnie naukę w kolejnym roku szkolnym 2013/2014. Piszę także do Was, szanowni nauczyciele, bo wielu z Was nie pamięta i nigdy nie zaznało powojennej atmosfery szkoły czasów...
Kolejna atrakcja w Kletnie
lina4.jpg
Od kilku dni działa w Kletnie w nieczynnym kamieniołomie Kletno I - PARK LINOWY. Park powstał dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kilku młodych ludzi przy wsparciu i aprobacie władz Gminy Stronie Śląskie, Starostwa w Kłodzku i społeczności lokalnej tj. mieszkańców wsi, sołectwa i Grupy Odnowy Wsi. czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Noc Kryształowa
Obchody rocznicy Nocy Kryształowej W gronie osób i instytucji powstał pomysł uczczenia, porządnego i godnego, 75 rocznicy Nocy Kryształowej w Kłodzku. Wiadomo, że w naszym mieście właśnie w czasie jej trwania została przez hitlerowców spalona piękna synagoga. Dziś miejsce po niej straszy zaniedbaniem, a pamiątkowy obelisk został kompletnie zapomniany. W czwartek 7 listopada odbędzie się spotkanie upamiętniające to smutne wydarzenie. Prosimy o sugestie, co powinno się składać na przedsięwzięcie, żeby je dobrze przeprowadzić. Ważnym zamiarem organizatorów jest uporządkowanie terenu,...
Jan Pokrywka rozwiewa iluzje
Na naszych oczach pada kolejny mit: taki oto, że miasto, gmina, powiat czy państwo nie może zbankrutować. Tymczasem może. Pierwszy taki – a w każdym razie na taką skalę – przykład przychodzi do nas z Ameryki, a ściślej – z kolebki tamtejszej motoryzacji - Detroit. czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Rozważania Kasi Redmerskiej o tym jak się dostać do lekarza
Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego jak zarejestrować się na prywatną wizytę lekarską. Otóż informuję Szanownych Czytelników, że taka rejestracja może być dużym problemem. U mnie trwała uwaga! prawie miesiąc. Tego co przeszłam nie można nazwać inaczej jak tylko - drogą przez mękę. c.d. w najnowszym wydaniu BRAMY
Plebiscyt na najpopularniejszych...
Przypominamy - to już ostatnia szansa, by zagłosować na swoich faworytów. Sierpień - to ostatni miesiąc trwania Plebiscytu. A tymczasem w poszczególnych kategoriach wygrywają: W kat. polityków: Włodarczyk Celina, Pokrywka Jan i Jurcewicz Stanisław. W kat. wójt/burmistrz/starosta: Awiżeń Maciej starosta, Szpanier Marek burmistrz Szczytnej i Kiliński Tomasz burmistrz Nowej Rudy. W kat. szkół ponadgimnazjalnych: ZSA Bożków - 30880 pkt., „Czerwona” w Kłodzku -17830, ZSP Nowa Ruda - 14760 (rekordowa ilość głosów - warta odnotowania). W kat. największych przedsiębiorstw: Galeria „Twierdza Kłodzka...