Bieżące wydanie

Kudowa - to nie tylko zdrój, to również miejsce zamieszkania ...
kudowa4.jpg
Czy w gminie Kudowa Zdrój można dobrze żyć? - Na początku mojej rozmowy z burmistrzem Czesławem Kręcichwostem postawiłem tezę, że 50% dorosłych obywateli (w tzw. wieku produkcyjnym) ma zapewnioną pracę właśnie na terenie Gminy. A co z resztą? - W życiu nie jestem w stanie potwierdzić bądź nie tę tezę – mówi Burmistrz – myślę, że pytanie jest źle postawione... Jeżeli mamy rozmawiać o bezrobociu, aktywności mieszkańców i miejscach pracy, to oczywiście, jako gospodarz, jestem tymi problemami żywotnie zainteresowany, choć wiele z nich nie leży w kompetencjach Gminy. Jak dalej potoczyła się...
Oddział Paliatywny w Kłodzku
szpital.jpg
Rozmowa z p.Małgorzatą Żabicką – ordynatorem tego Oddziału, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej - Od kiedy funkcjonuje Oddział i ile posiada łóżek? - Oddział powstał w 1999 roku, ma w chwili obecnej 15 łóżek, ale jak powstawał to było ich tylko 6, a i w innej części Szpitala. - Proszę powiedzieć o zadaniach Oddziału... ... tu leczy się chorych w terminalnym stadium choroby nowotworowej, u których zakończone zostało leczenie przyczynowe. W Oddziale Paliatywnym otaczamy pacjentów opieką lekarską, pielęgniarską, prowadzimy rehabilitację, organizujemy pomoc...
Wywiad z Renatą Fiałkowską-Duma - pedagogiem, muzykiem, dyrygentem
duma1.jpg
- Jestem absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie kształciłam się wokalnie u prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt na Podyplomowych Studiach Emisji Głosu oraz u Jamesa Oxleya uczestnicząc w Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. Wielokrotnie brałam udział w międzynarodowych kursach i seminariach wokalnych. Obecnie jestem chórmistrzem i dyrygentem Bystrzyckiego Chóru Dziecięcego oraz Dziewczęcego Zespołu Wokalnego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, prowadzę również w ramach...
Kłodzka Droga Św. Jakuba
jakub.jpg
11 kwietnia br. w Bystrzycy Kł. odbyło się uroczyste otwarcie Kłodzkiej Drogi Świętego Jakuba. Nasza część trasy liczy ponad 80 km i prowadzi z Międzygórza przez m.in. sanktuarium na Iglicznej, Bystrzycę Kłodzką, Gorzanów, Krosnowice, Kłodzko, Piszkowice, Ścinawkę Dolną, Wambierzyce i Radków do Broumova. Stamtąd pielgrzymi mają możliwość kontynuowania wędrówki Sudecką Drogą św. Jakuba w kierunku Łużyc i Saksonii lub planowaną Wschodnioczeską Drogą św. Jakuba do Bawarii. Czytaj w najnowszym numerze BRAMY.
Wyniki testu gimnazjalnego w powiecie kłodzkim w 2013 roku
o dokładnej analizie danych w tabeli można zauważyć, że tylko dwie szkoły w powiecie kłodzkim dorównują poziomem przygotowania do testów gimnazjalnych dobrym szkołom w aglomeracjach miejskich, są to: Gimnazjum Społeczne w Kłodzku oraz Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku. Średni wynik testów gimnazjalnych w powiecie kłodzkim niestety jest bardzo niski (suma = 316,7) i prawie identyczny jak średni wynik polskich szkół wiejskich (316,0). Dramatycznie słabo wypadają w gimnazjach powiatu kłodzkiego testy matematyczne... czytaj w kwietniowym wydaniu BRAMY
Jeśli możesz nam pomóc... wołają mieszkańcy Szalejowa Górnego
W związku z projektem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na terenach Szalejowa Górnego i Szalejowa Dolnego, mamy wiele obaw i niejasności związanych z tym działaniem. Po pierwsze czy mając obecną wiedzę na temat rozwiązań hydrotechnicznych stosowanych w Europie (Niemcy, Holandia), a także w USA, które przyczyniły się do dramatycznych skutków wywołanych dużą wodą, powinniśmy powielać te scenariusze, zamiast korzystać z rozwiązań racjonalnych? Planowany zbiornik ma powierzchnię zlewni ok. 128,6 km2, jest to 64% całkowitej zlewni Bystrzycy Dusznickiej (rzeki górskiej), ok 130 ha, to...
O Gminie Lądek Zdrój - rozmowa z burmistrzem Kazimierzem Szkudlarkiem
- Lądek Zdrój jako jedyna gmina typowo uzdrowiskowa na Ziemi Kłodzkiej jest również wiejską. Czy to oznacza, że wsie są „kulą u nogi” uzdrowiskowego miasta? - Układ administracyjny odróżnia nas rzeczywiście od pozostałych trzech - to fakt. Oczywistym jest to, że Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój czy Duszniki Zdrój mają tę zaletę, iż mają jeden cel i koncentrację zadań (środków). My, niestety, ten strumyczek musimy dzielić... - ... dlaczego „niestety”? czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
O wspólnocie lokalnej, o samorządzie i gminie Lewin Kłodzki rozmowa z wójtem Jerzym Cierczkiem
/.../ - Wróciłeś na stanowisko wójta Lewina Kłodzkiego w bardzo specyficznych okolicznościach - po odwołaniu w referendum poprzedniego. To było w 2012 roku. Jaką sytuację (kondycję) Gminy wówczas zastałeś i co udało Ci się przez ten czas zrobić? - Sytuację zastałem bardzo złą. Przede wszystkim w zakresie organizacji i zarządzania urzędem Gminy. Po głębokim konflikcie z poprzednim wójtem trzeba było uregulować wszystko od początku. Wdrożyliśmy nowy schemat organizacyjny, bo w poprzednim wszystko było podporządkowane wójtowi bezpośrednio. Obecnie urząd został podzielony na 3 referaty. Został...
ZDEL w Międzylesiu
zdel1.jpg
zdel.jpg
Pełna nazwa zakładu brzmi: Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu, a „ZDEL”to nazwa powszechnie używana i wszyscy wiedzą o co chodzi.... - W jakim jest systemie organizacyjnym i co produkuje „ZDEL”? – to pytanie kieruję do dyrektora p. Andrzeja Jarskiego. - „ZDEL” jest jedynym zakładem produkcyjnym mieszczącego się w Warszawie Instytutu Elektrotechniki, który posiada jeszcze dwie jednostki badawcze w Gdańsku i Wrocławiu. Instytut jest jednostką państwową, utrzymuje się głównie z dotacji i subwencji, a tylko my jesteśmy zakładem produkcyjnym nastawionym na zysk. Nie...
Echa 46. sesji RM w Kłodzku
”Więcej szacunku dla wyborców, mieszkańców, podatników, bo wywiozą nas na taczkach”... przestrzegał radny Adam Kwas Gorącą sesję zdominowały dwa tematy – sytuacja SP ZOZ w Kłodzku oraz skarga mieszkańca Kłodzka na Burmistrza Miasta dot. Spółki Wodociągi. /.../ Dyrektor ZOZ tłumaczyła, że 239 tysięcy zł straty za 2013 rok nie jest długiem obciążającym jednostkę, ponoszone inwestycje to ciąg umów zawartych przez poprzednią dyrekcję, niezbędne, bo wymogi techniczne są coraz wyższe. W 2014 r. zaware są kontrakty na wszystkie usługi medyczne... czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
cal.jpg
W Kłodzku jest biuro zamiejscowe Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” spółki z o.o., które zawiaduje Podstrefą Kłodzko. Kierownikiem tego zamiejscowego biura jest p. Grażyna Cal i właśnie z nią rozmawiam o niej samej, o kłodzkiej podstrefie i możliwościach rozwoju przemysłu na Ziemi Kłodzkiej. /.../ - Jak to się stało, że została Pani kierownikiem zamiejscowego biura spółki „Invest Park” w Kłodzku? - Od ponad roku pracowałam w „Strefie...” w Wałbrzychu jako kierownik Departamentu Inwestycji i tak się szczęśliwie złożyło, że w tym czasie kierownictwo Spółki podjęło decyzję...
Czy powstanie nowe gimnazjum dwujęzyczne w Kłodzku?
Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Dariusz Kłonowski na dzień 13 marca br. zwołał sesję nadzwyczajną RPK. Podczas sesji radni musieli zająć się wyłącznie dwoma wnioskami Burmistrza Kłodzka, który próbuje storpedować powstanie dwujęzycznego gimnazjum przy Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Radni zebrali się tylko po to, żeby rozpatrzyć: wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale dot. utworzenia Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Kłodzku (wniesione przez Burmistrza Kłodzka) oraz skargę na tę uchwałę wniesioną do WSA we Wrocławiu przez Gminę Miejską Kłodzko. Ponieważ...
Zespół BIEGUNI z Nowej Rudy
Bieguni-G+é+-g+-w Bieguni2.jpg
Bieguni – laureaci Nagrody Specjalnej Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka”. - Nagrodę odebraliście w styczniu 2014 r. uświetniając uroczystą galę. Z prawdziwą przyjemnością Was wysłuchałam. Pięknie napisaliście na swojej stronie: Kto dogonić chce marzenia, musi odkryć siebie… Od kiedy realizujecie wspólnie w zespole swoje marzenia? - Muzyka była bliska nam wszystkim w takiej czy innej formie i zawsze „coś nam w duszy grało” i... czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Już wkróce debiut książkowy "Sekret sprzed lat" - wywiad z Kasią Redmerską
Kasia _książka.jpg
- Skąd pomysł na taką książkę? - Kilka lat temu pracowałam nad drzewem genealogicznym swojej rodziny. Od razu nadmieniam, że to nie jest historia mojej rodziny! Gdyby nie daj Bóg, ktoś wpadł na taki pomysł. Podczas szperania w archiwach, pomyślałam sobie, że fajnie by było napisać książkę, która opowiada o rodzinie szlacheckiej na tle historii naszego kraju. Jestem pokoleniem, które urodziło się na tzw. ziemiach odzyskanych. czytaj w kwietniowym numerze BRAMY
Akordeony w opinii melomanów
5 -latek Szymonek.jpg
Tak, tak to już 13 lat mija, gdy ten instrument z prawdziwą pasją prezentuje pani Liliana Stopka. Największa propagatorka i twórczyni tej imprezy w naszym mieście. Takiego pasjonata tego pięknego i ciężkiego – nie tylko pod względem nauki – instrumentu to „ze świecą szukać”. 13 raz – pech czy fart? Niezaprzeczalnie inny był ten trzynasty raz niż poprzednie koncerty i taki zapewne był cel organizatorów, by akordeon brzmiał w różnych gatunkach muzyki, w biesiadnej, rozrywkowej, niedoścignionej klasyce, w muzyce filmowej, a nawet w bluesie i country. Dobrano wykonawców, koncert podzielono na...
Z wizytą w Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie
kopalnia.jpg
W dzisiejszych IMRESJACH goszczę panią BARBARĘ KORBAS - właścicielkę i jednocześnie dyrektora Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie. W zasadzie pełna i oficjalna nazwa winna brzmieć „Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Węgla w Nowej Rudzie”. - Proszę przedstawić naszym Czytelnikom swój wyjątkowy obiekt, który jest znaczącym punktem na turystycznej mapie tego regionu. - Wizytę w Turystycznej Kopalni Węgla rozpoczynamy od budynku Muzeum, gdzie w salach wystawowych zgromadzono eksponaty ze wszystkich dziedzin górnictwa podziemnego np. modele maszyn i sprzęt zabezpieczający wraz z rozmaitymi typami...
Będzie wieża na Śnieżniku
wieża.jpg
Zburzyć łatwo, postawić – sztuka nie lada, ale.... 10.02.2014 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące odbudowy (budowy) nowej wieży na Śnieżniku. Na tym właśnie spotkaniu projektanci, czyli firma „Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka” ” z Bielska-Białej, przedstawiła projekt tej nowej wieży, który tuż po prezentacji został dostarczony do Starostwa Kłodzkiego celem wydania pozwolenia na budowę. czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY
Nowy Plebiscyt
Plebiscyt na ten gorący, wyborczy rok 2014. Przez trzy lata i czwarty rok tej kadencji wójtów, burmistrzów, starosty ktoś zdobył zaufanie wyborców, ktoś je stracił. Zatem - zamiast klasycznego plebiscytu tym razem ograniczymy się do jednego pytania: Kto na wójta/burmistrza/starostę w wyborach listopadowych 2014 roku w poszczególnych gminach? ZAPRASZAMY!!!!
Echa sesji w Kłodzku
Tematami wiodącymi były: 1.stan sanitarny miasta, 2. ocena układu komunikacyjnego miasta, 3. funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej w Kłodzku. czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY.
III Światowy Dzień Kota
17 lutego 2014 po raz kolejny świętowaliśmy Światowy Dzień Kota, drugi raz w gościnnej Pizzerii Tevere w Kłodzku. Na rozgrzewkę licznie zebrani miłośnicy kotów i KOKu zagrali w memory, czyli grę ćwiczącą pamięć. Było to bardzo potrzebne przed czekającą gości dużą dawką wiedzy na temat kotów. Kocie memory wbrew pozorom okazało się dosyć trudne, ale też dlatego świetnie spełniło swoją rolę – pobudzając szare komórki zebranych. Znany już bywalcom kocich spotkań Jakub Gołąb, lekarz weterynarii i specjalista szkolenia zwierząt, opowiadał tym razem o wielu ciekawych aspektach kociego życia. czytaj...
O rolnictwie na Ziemi Kłodzkiej
Więc, jak to było z tym rolnictwem? Rozmowa z p. Zbigniewem Dąbrowskim – kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradców w Kłodzku, placówki terenowej Dolnośląskiego Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. O tym jak było, jest i będzie - czytaj w najnowszym wydaniu BRAMY.
Księżniczka w Krosnowicach
księżniczka 2.jpg
W niedzielę 16 lutego 2014r. w Krosnowicach (Gmina Kłodzko), odbył się spektakl Księżniczka i ziarnko grochu, w którym wystąpili: Marcin Klarman, „Teatr Tańca Anka” i „Studio Tańca Piruet” z Wrocławia z Anną Staszewską i Kamilą Bryzek – Kowalską oraz tancerze scen wrocławskich: Marta Elżbieta Hichel, Dominika Warchoł, Sylwia Słocka Szczepan Rudnicki, Michał Boruch, Emilia Zawalińska, Joanna Serwin. W warsztatach wzięły udział dzieci z Krosnowic.... czytaj w najnowszej BRAMIE
Aloha zakochani
fotografia_ślubna_www.jpg
Trzecia edycja Targów Ślubnych zorganizowana w sobotę 15 lutego w Galerii Twierdza Kłodzko. Plaża, palmy, owoce oraz lekka i przyjemna muzyka. Taki klimat towarzyszył imprezie, której najważniejszym akcentem był pokaz mody ślubnej. Relacja i bogaty fotoreportaż w BRAMIE.
WYNIKI ZE SPRAWDZIANU W 2013 ROKU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU KŁODZKIEGO
Sprawdź w marcowym wydaniu BRAMY jak wypadła Twoja szkoła. Jak łatwo zauważyć w powyższym zestawieniu, średni wynik sprawdzianu po klasie szóstej szkół podstawowych z terenu powiatu kłodzkiego (22,0 pkt.) dramatycznie odstaje od średnich wyników szkół Wrocławia (27,2 pkt.), Warszawy (27,3 pkt.) czy Krakowa (28,4 pkt.). Właściwie jedynie wyniki Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku (28,9 pkt.) dorównują wynikom dobrych szkół z aglomeracji miejskich.
3,5 mln na powiatowe drogi
drogi.jpg
Z rąk Stanisława Huskowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Krzysztof Baldy członek Zarządu Powiatu odebrał promesę na kwotę 3,5 mln zł z programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczystość miała miejsce w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 25 lutego br. W ramach podziału środków dofinansowane zostaną następujące zadania: 1. Odbudowa drogi powiatowej nr 3312D Wolibórz – Dzikowiec – Nowa Ruda Słupiec – Ścinawka Średnia 2. Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie 3. Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D...