Czas na aktywność

Autor: 
Danuta Chmielarz
DCH4.jpg

Projekt pod tą nazwą, skierowany do osób powyżej 45. roku życia, stworzyła p. Barbara Pełczyńska z Ośrodka Edukacji i Psychoterapii w Kłodzku. W Szczytnej mógł być realizowany dzięki współpracy z kolejną Barbarą -
p. Roźniakowską, dyrektorem OPS-u; trzecia Barbara - p. Drożyńska i p. Renata Zygmunt prowadziły z beneficjentami projektu zajęcia. Było ich piętnaścioro, kobiet i mężczyzn, rencistów i osób niepełnosprawnych. O uczestnikach zajęć, ich zaangażowaniu i chęci działania panie prowadzące zajęcia wypowiadały się ze szczególnym uznaniem, bowiem grupa ze Szczytnej jest pierwsza, która cykl spotkań zakończy konkretnym efektem - założy stowarzyszenie „Czas na aktywność”. „Na zajęciach uczyliśmy się jak być asertywnym, na czym polega sztuka autoprezentacji, jak o siebie zadbać, jak pomagać innym. Wytyczyliśmy sobie cel dalszego działania - pomaganie innym” - mówili beneficjenci projektu. - Czy możemy liczyć na pomoc Burmistrza w realizacji naszych zamierzeń? - pytali obecnego na jednym z ostatnich zajęć M. Szpaniera, który odpowiedział krótko: Zastanówcie się, co chcecie zrobić dla siebie, a dostaniecie coś ode mnie. Ale na konkretny cel, projekt. Ze strony Gminy możecie liczyć na każdą współpracę, również wsparcie finansowe”. Statut nowego Stowarzyszenia jest już opracowany: dyr. B. Roźniakowska deklaruje jego członkom pomoc i miejsce spotkań: B. Dorożyńska chętnie będzie jego członkiem wspierającym, a 15. uaktywnionych osób już nie może doczekać się dalszych działań wg zasady: każdy daje z siebie tyle, ile może.
Foto: Beneficjenci projektu, przyszłe członkinie stowarzyszenia „Czas na aktywność” z osobami które program realizowały

Wydania: