Co jesteś w stanie dać od siebie swojej miejscowości?

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Pytanie sondażowe nr 296
Proponowane odpowiedzi:
a/ inicjować i organizować akcje/imprezy/ uroczystości wspólnotowe, b/ złożyć się do wspólnej kasy na coś extra, c/ nic - od tego są nasi „wybrańcy”, d/ inne

Pytanie sondażowe nr 295 brzmiało: Czy powinny być jednomandatowe, większościowe wybory do Parlamentu?
... można by rzec tak - jak nie zajmujesz się polityką, to nie myśl, ze polityka nie zajmie się tobą... (i marnie na tym wyjdziesz). A polityką pod żadnym pozorem nie zajmuje się połowa naszych obywateli.
Zatem do rzeczy: a/ tak - 47,76% na szych respondentów jest za jednomandatowymi, większościowymi wyborami do Parlamentu, b/ nie - 4,48%, c/ jest mi to obojętne - 11,94%, d/ nie mam zdania - 35,82%.

Wydania: