Starosta niewzruszony

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa Kłodzkiego

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu –jednogłośnie został odrzucony wniosek o odwołanie starosty. Opozycyjni radni z klubu PiS złożyli wniosek o odwołanie Starosty, wcześniej zaś o odwołanie Przewodniczącego Rady. Podobnie jak nie udało się odwołanie Przewodniczącego tak i głosowanie nad odwołaniem Starosty przebiegło po myśli koalicji PO-PSL. Z nietypowych spraw należy podkreślić „wycofanie” podpisów, pod wcześniej złożonym wnioskiem przez 6. radnych opozycyjnych. Okazało się, że niektórzy radni opozycyjni nie chcą już odwoływać starosty. Jednakże zdaniem radcy prawnego powiatu – jedynie wniosek mógł być wycofany a nie niektóre podpisy. Tym samym wniosek został przegłosowany stosunkiem głosów 18 przeciw odwołaniu starosty, 0 za, 0 wstrzymujących się. Przy czym 10. radnych opozycyjnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Głosowanie pokazało ponownie pełne poparcie zdecydowanej większości radnych dla obecnego Zarządu oraz stabilność zarządzania powiatem. Ten akcent polityczny nie był oczywiście najważniejszym punktem obrad i radni zajęli się obradowaniem nad wieloma istotnymi uchwałami, o których piszemy obok, zaś szczegóły umieszczone są także na stronie www.bip.powiat.klodz-ko.pl.

Wydania: