Czy kochasz Polskę

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Pytanie sondażowe nr 297
Proponowane odpowiedzi: a/ tak, b/ nie, c/ inne.
Pytanie sondażowe nr 296 brzmiało: Co jesteś w stanie dać od siebie dla swojej miejscowości? A oto odpowiedzi.

a/ inicjować i organizować akcje/imprezy/uroczystości wspólnotowe - 36,71 % w tym: poświęcając swój czas, pieniądze, pracę i inicjatywę - wszystko „do kupy” oraz chętnie pomagając, b/ złożyć się do wspólnej kasy na coś extra - 26,58 % - czasu to ja nie mam ale jakby co, to chętnie dam parę groszy, c/ nic - od tego są „wybrańcy” - tak uważa 31,65 % naszych respondentów, no i d/ inne - 5,06% -
a wśród nich takie odpowiedzi: „JUŻ NIE!”, „mogę dać swoje wykształcenie, ale nikt nie chce...” - to odpowiedź osoby po urbanistyce, „mogę promować swoją miejscowość”, „jakoś się nad tym nie zastanawiałem”...

Wydania: