"Jest dobrze" wśród swoich

Autor: 
Danuta Chmielarz

Gdy władze gminy Szczytna 3 lata temu przymierzały się do zmian w gminnej oświacie, pod uwagę brano likwidacje szkoły podstawowej w Chocieszowie. Dzieci i młodzież z Niwy, Wolan i Chocieszowa miały być wożone do placówek oświatowych w Szczytnej. Nie zgodzili się z takim rozwiązaniem nauczyciele, poparli ich rodzice. Szkoła w Chocieszowie ocalała - jedyna wiejska szkoła w Gminie. Prowadzi ją stowarzyszenie „Wśród swoich”.
- Pierwszy rok naszej działalności był trudny, nie mieliśmy pewności czy sobie poradzimy. Teraz mogę powiedzieć - jest dobrze. Przy pomocy dobrych ludzi i aktywności Zarządu, Stowarzyszenia, które tworzy stała grupa 42 osób, radzimy sobie finansowo. Realizujemy założone cele, rozwijamy się - dyr. Ewa Porochnawiec po 2. latach działalności Stowarzyszenia i Szkoły jest pewna, że decyzja lokalnej społeczności i nauczycieli była słuszna.
Obecnie w szkole zatrudnionych jest 14. nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych 7. Pod ich opieka znajduje się 82 uczniów + przedszkolaki. Placówka, chociaż mała i „daleko od szosy”, prowadzi urozmaicone zajęcia dla uczniów, aktywizuje rodziców. Od listopada 2009 r. do marca 2010 r. realizowany był w szkole projekt „Szkoła także dla rodziców”. Uczestniczyło w nim piętnaścioro rodziców z Chocieszowa, Niwy i Wolan, zajęcia prowadzili nauczyciele. Rodzice zdobywali wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji, dowiedzieli się jak być asertywnym, poznali niebezpieczeństwa płynące z uzależnień czy internetu. Uświadomili sobie, że wychowywać to także rozmawiać, interesować się problemami swoich dzieci, wspierać je, wspólnie spędzać czas.
- Ten projekt, jego cele i realizacja, dała wiele nie tylko rodzicom, ale także nauczycielom którzy wykłady prowadzili; korzystnie wpłynął na relacje: rodzice - dzieci, rodzice - nauczyciele - zapewnia dyr. Ewa Porochnawiec.
Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ich odbyciu i materiały pomocnicze, edukacyjne. W kwietniu i maju w szkole będzie realizowany kolejny projekt dotyczący bezpieczeństwa i pierwszej pomocy medycznej.

Wydania: